Szkolne Koło Caritas
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

W ramach ogólnopolskiej akcji prowadzonej przez Caritas SZKOŁA SZKOLE realizowanego przez Caritas Polska nasi wolontariusze ze SKC nr 51 włączyli się w akcję wspierania dzieci z Syrii i Libanu i przeprowadzili w szkole zbiórkę przyborów szkolnych. Zebrane przybory przekazano do Centrum Wolontariatu Caritas Diecezji Siedleckiej znajdującego się w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 15, stamtąd zostaną przekazane do Warszawy, następnie drogą lotniczą do Libanu. 
Darczyńcom składamy gorące PODZIĘKOWANIE za życzliwy gest i ofiarne wsparcie. Jesteście wielcy!

Opiekun wraz wolontariuszami SKC

 XXIII Dzień Papieski
„Św. Jan Paweł II. Cywilizacja życia”.

W naszej szkole zawsze pamiętamy o wielkim Polaku św. Janie Pawle II. W tym roku szkolnym również braliśmy udział w obchodach Dnia Papieskiego. Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas nr 51 zorganizowali quiz o tej ważnej postaci. Wszyscy uczniowie mieli możliwość spróbowania ulubionego ciastka Ojca Świętego- kremówek. Fundusze ze sprzedaży tych ciastek zostały przekazane na cel charytatywny, którym była akcja pomocy tacie jednego z naszych uczniów- zbiórka na operację. Kolejnym zadaniem, które uświetniło te obchody, była zorganizowana przez panią Annę Szostakiewicz i panią Edytę Kruglej gra edukacyjna „II pielgrzymka Jana Pawła II do Polski 1983 r.”. Odbyła się ona 20 października 2023r., brali w niej udział przedstawiciele klas 4-8. Wszyscy uczniowie wykazali się zaangażowaniem i dużą wiedzą na temat życia i nauczania Jana Pawła II. 27 października 2023r. odbył się apel podsumowujący szkolne obchody Dnia Papieskiego. Wszyscy wolontariusze zostali uroczyście przyjęci do Szkolnego Koła Caritas i otrzymali legitymacje. Wręczone także zostały nagrody i dyplomy dla uczniów uczestniczących w grze edukacyjnej.

"Ten jest dobry, kto chce być dobry"

Dziękuję wszystkim wolontariuszom za wielkie serce włożone w zmienianie świata na lepsze. Wasza postawa jest godna naśladowania.
Z pośród absolwentów  - wolontariuszy nagrodę specjalną –

„NAJLEPSZA PRZEWODNICZĄCA SKC NR 51”
otrzymała uczennica klasy 8F Karolina Lustyk.

Życzę powodzenia w realizacji wszystkich planów i zamierzeń.
Opiekun SKC Anna Szostakiewicz

Caritas Diecezji Siedleckiej  w ramach corocznego święta „Czas dla Stworzenia 2023” zorganizowała konkurs kreatywny "Nadaj życie niepotrzebnym przedmiotom"Do konkursu przystąpili uczniowie z klas : 1C, 4 C i D,  5 A, C, D, E oraz wolontariusz Szkolnego Koła Caritas. Koordynatorem konkursu była p. A. Szostakiewicz – opiekun SKC.

Celem  konkursu było:
- poznawanie nauczania  Papieża Franciszka  encyklika „Laudato si - w trosce o wspólny dom”.
- kształtowanie wśród dzieci  proekologicznej postawy
- dbania o środowisko i porządkowanie,
- uświadomienie dzieciom  konieczności, segregowania odpadów i oszczędnego korzystania z materiałów i surowców.

Konkurs polega na przygotowaniu jednej dowolnej pracy (przedmiot użytku codziennego, zabawki, domek dla owadów itp.) wykonanej dowolną techniką, przy jednoczesnym obowiązkowym wykorzystaniu elementów z surowców wtórnych (z papieru, plastiku i opakowań np. puszek po napojach, torebek, pudełek itp.)
Uczestnik  wykazali się niezwykłą kreatywnością oraz wyobraźnią.
Oto ich prace.

>>> otwórz <<<


>>> otwórz <<<

800 osób - dzieci i młodzież wraz z opiekunami i asystentami kościelnymi przyjechało 30 maja 2023 r. na V Diecezjalny Zjazd Szkolnych Kół Caritas do Sanktuarium Błogosławionych Męczenników Podlaskich w Pratulinie. Była to dla nich wyjątkowa w ciągu roku możliwość, aby wspólnie spotkać się i świętować bycie wolontariuszami Caritas Diecezji Siedleckiej. W programie znalazły się: wspólne zabawy i integracja,  Msza św. na ołtarzu polowym niedaleko kościoła parafialnego św. Apostołów Piotra i Pawła, obiad, gra terenowa i Koronka do Miłosierdzia Bożego.  Wydarzenie honorowym patronatem objął Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda.

       W dniu 17.11.2022r. wolontariusze wraz z opiekunem p. A. Szostakiewicz odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Białej Podlaskiej. Głównym celem było zapoznanie się ze sposobem funkcjonowania Placówka pobytu  dziennego dla osób z niesprawnościami. W czasie pobytu mogli zobaczyć kilka pracowni tj. florystyczną, ceramiczną, stolarską, krawiecką, gospodarstwa domowego oraz artystyczną, a także uczestniczyć w zajęciach. Na zakończenie p. Małgorzata Strzelec,  koordynator Szkolnych Kół Caritas,  wręczyła legitymacje nowym członkom SKC.

"Tak. Pomagam!"
- by każdy mógł cieszyć się wielkanocnym śniadaniem - 17-18 marca 2023r.

       W dniach 17 i 18 marca 2023r. wolontariuszki Wiktoria Pawluk i Maja Jóźwiak z kl. VIII d wraz z Parafialny Zespołem Caritas przy parafii p.w. Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej przeprowadziły zbiórkę żywności z długim terminem przydatności w sklepie Biedronka przy ul. Orzechowa 2a. Zebrane artykuły zostały przekazane do osób samotnych, schorowanych, seniorów i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mieszkających na terenie parafii.

Dziękujemy wszystkim darczyńcom.

       Z inicjatywy wolontariuszy SKC została zorganizowana akcja dobroczynna na rzecz podopiecznych ze schroniska AZYL w Białej Podlaskiej. Celem akcji było uwrażliwienie dzieci na problemy i potrzeby zwierząt, mobilizacja uczniów do  niesienia bezinteresownej pomocy oraz ukazanie różnych aspektów działania na rzecz wolontariatu. Akcja trwała 2 miesiące, w ciągu których udało się zebrać ponad 150 kg żywności, koce, poduszki, śpiwory, miski i zabawki.

Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasza inicjatywę.

Szkolne Koło Caritas pragnie serdecznie podziękować wszystkim, uczniom, rodzicom i nauczycielom, którzy tak licznie włączyli się w różne akcje charytatywne. Pamiętajmy, że dobro raz dane wraca do nas ze zdwojoną siłą.

Szczególne podziękowania składam wolontariuszom:
Anieli Maksymiuk, Anieli Sidoruk, Lenie Trocewicz, Natalii Wilawer 
z kl. VIII A, Aleksandrze Bagniuk, Mai Dacewicz, Kornelii Maryniuk, Dorocie Piotrowicz z kl. VIII C, Maji Jóźwiak, Wiktorii Pawluk, Natalii Tymoszuk z kl. VIII D, Karolinie Lustyk, Amelii Golian, Wiktorii Kuczewskiej, Aleksandrze Kuczewskiej, Zofii Kowalik, Filipowi Ligajowi, Marcelowi Kopeć z kl. VIII F.

Cieszymy się, że razem udało nam się zdziałać tak wiele.
W imieniu własnym, Dyrekcji i wolontariuszy SKC nr 51 raz jeszcze serdecznie dziękujemy
.

Opiekun SKC Anna Szostakiewicz


>>> otwórz <<<

"Tak. Pomagam!"  2-3 grudnia 2022 r.

       Członkowie naszego koła wraz z opiekunem p. A. Szostakiewicz, przeprowadzili zbiórkę żywności z długim terminem przydatności w sklepie Biedronka przy ul. Orzechowa 2a. Zebrane artykuły zostały przekazane  Parafialnemu Zespołowi Caritas w parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej. Pomoc trafi przede wszystkim  do osób samotnych, schorowanych, seniorów i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla  uchodźców z Ukrainy.