Samorząd Uczniowski
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

S A M O R Z Ą D    U C Z N I O W S K I    2 0 1 6 / 2 0 1 7

Przewodnicząca

Wiceprzewodniczący

Sekretarz

Kronikarz

Kronikarz

Kronikarz

Kronikarz

Agata
Mikitiuk

Marceli
Najdychor

Karolina
Jaszczuk

Karolina
Wróblewska

Agata
Maksymiuk

Karina
Tomczuk

Teresa
Jaszczuk

 

 

Sekcja kulturalna:

Agata Połujańska, Katarzyna Jakubiuk, Julia Biegajło

Sekcja zawodoznawcza:

Marta Kokoszka, Natalia Sarnecka

Sekcja naukowa:

Agata Mikitiuk, Karolina Jaszczuk

Sekcja charytatywna:

Oliwia Korniłow, Wiktoria Pęsko

Sekcja porządkowa:

Kacper Sawczyc, Marta Kokoszka

Sekcja dekoracyjna:

Amelia Najdyhor, Gabriela Wójcik

Sekcja promocji zdrowia:

Gabriela Kulawiec, Zuzanna Tereda, Natalia Sarnecka

Samorząd Uczniowski organizuje uroczystości odbywające się na terenie szkoły. Współpracuje z fundacjami pozaszkolnymi. Prowadzi działania w ramach Klubu Szkół UNICEF. Bierze czynny udział w akcjach charytatywnych ogólnopolskich np. na rzecz fundacji „POMÓŻ I TY”, „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”. Członkowie Samorządu Uczniowskiego kwestują podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Organizują akcje charytatywne na terenie szkoły np. Świąteczny kramik bożonarodzeniowy. Dochód przeznaczany jest na potrzeby uczniów naszej szkoły: dofinansowanie leczenia, turnusów rehabilitacyjnych, wycieczek szkolnych, zakupu podręczników, sprzętu medycznego. Samorząd Uczniowski jest także organizatorem kulturalnej rozrywki uczniów: Andrzejki, Dzień dziecka, Szkolny dzień talentów. Dzięki inicjatywom młodzieży szkoła tętni życiem.