Samorząd Uczniowski
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej. Agenda współpracuje z Dyrekcją Szkoły, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi.

Działalność Samorządu Uczniowskiego:

a) stwarza uczniom możliwość pełnego uczestnictwa w życiu szkoły,

b) uczy współdziałania i współodpowiedzialności za siebie i innych,

c) uaktywnia społecznie.

 Główne zadania Samorządu to:

  • Obrona praw i godności poszczególnych uczniów oraz całych zespołów klasowych.
  • Czynne uczestniczenie w życiu szkoły - współtworzenie obowiązujących zasad, współudział w realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły.
  • Wdrażanie uczniów do samorządności oraz zachęcanie do aktywnego włączania się w działalność szkoły.
  • Organizowanie uroczystości szkolnych oraz działalności kulturalnej, sportowej, charytatywnej zgodnie z potrzebami uczniów i możliwościami szkoły.
  • Przedstawianie Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących  wszystkich spraw szkoły, a w szczególności realizacji celów Samorządu Uczniowskiego oraz podstawowych praw uczniów.

Samorząd Uczniowski 2020/21 - skład