Szkoła Podstawowa nr 5
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

WIECZORNICA LITERACKA 2023
klasy IV –VIII

Jakoby też rok bez wiosny mieć chcieli,
Którzy chcą, by młodzi nie szaleli.

                                       Jan Kochanowski

Dnia 18.04.2023 r. o godz. 1345 w małej sali gimnastycznej planujemy wieczornicę literacką poświęconą patronowi szkoły – Janowi Kochanowskiemu. Zachęcamy do przygotowania lapbooków (klasy czwarte) oraz recytacji według następującego harmonogramu:
     klasy 4 – lapbook o życiu i twórczości Jana Kochanowskiego;
     klasy 5,6 recytacja wybranej fraszki poety z Czarnolasu;
     klasy 7 recytacja dowolnego trenu patrona naszej szkoły;
     klasy 8 recytacja ulubionej pieśni poety.
Proponujemy także przygotowanie recytacji utworów, w których jest mowa o Janie Kochanowskim lub jego twórczości.
Akces prosimy zgłosić polonistkom do dnia 4.04.2023r.Zapraszamy do udziału w imprezie.


Anna Siedlecka, Bożena Tarasiuk, Anna Trembicka

       

            W styczniu w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „ Z kulturą mi do twarzy” uczniowie w świetlicy zrealizowali zadania „Siła bajek” oraz „Młodsi starszym pomagają” z modułu III: KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ. Świetliczakom zostały przeczytane wybrane bajki i baśnie np. braci Grimm, H. Ch. Andersena. Czytanie literatury miało na celu uwrażliwić dzieci, rozbudzić empatię poprzez poruszanie problemów dotyczących ich wieku. Uczniowie podejmowali próbę oceny zachowania bohaterów. Świetliczaki wykonały również plakaty prezentujące właściwe zachowania w sytuacjach w których można pomóc starszym osobom. Realizacja zadania „Młodsi starszym pomagają” pokazała ogromną wrażliwość dzieci wobec potrzebujących i wzmocniła postawę odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.


>>> galeria <<<

Rozpoczynamy 
fotorelację z przebiegu i efektów działań w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
"Złap za stery do swojej kariery"

Współorganizatorem działania „Giełda Zawodów” byli Nauczyciele i Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej. Serdecznie dziękujemy za włączenie się do naszego działania😊.
Dzień gastronoma odbył się pod okiem opiekunów SU p. K. Bieleckiej i p. E. Kuzawskiej.
Wszystkim Wychowawcom klas, Nauczycielom zaangażowanym w koordynowanie i przeprowadzanie działań, nadzorowanie wykonania prac przez uczniów w ramach XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, umieszczanie treści i zdjęć na portalach Internetowych – BARDZO DZIĘKUJĘ.
Rodzicom za mobilizowanie Dzieci do aktywności BARDZO DZIĘKUJĘ.
Patronowi medialnemu – Radiu Biper  BARDZO DZIĘKUJĘ.

Magdalena Miczko – koordynator OTK w szkole

1. Działanie w świetlicy - „Kim zostanę gdy dorosnę?

       17 października 2022 r. zostały przeprowadzone zajęcia programowe w świetlicy na temat „Kim zostanę gdy dorosnę?”. Rozpoczęły się  o godzinie 9:00 a zakończyły o 10:30. Zajęcia zostały przygotowane i przeprowadzone przez panią Iwonę Arciszewską. Uczestniczyli w nich uczniowie klas 1-3, którzy zapisani są do świetlicy szkolnej. Głównym celem zajęć było kształtowanie postawy tolerancji oraz szacunku dla ludzi wykonujących różne zawody oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. Na początku wychowankowie świetlicy ułożyli temat zajęć z rozsypanki wyrazowej. Następnie dzieci obejrzały prezentację multimedialną pt. „Zawody” oraz  rozwiązywały zagadki tematyczne dotyczące różnych zawodów i miejsc pracy. Uczniowie wypowiadali się na temat: „Kim chcieliby zostać w przyszłości i dlaczego?”. Uczestniczyli również w zabawie pt. "Przyporządkuj rekwizyty do zawodu". Zadaniem dzieci było odnalezienie w sali rekwizytów dotyczących zawodów: kucharka, fryzjer, zegarmistrz, lekarz.
       Uczniowie klas 2 i 3 wykonali pracę plastyczną pt. „Mój zawód w przyszłości”. Natomiast uczniowie klas 1-szych pokolorowali ilustrację zawodu, który chcą wykonywać jak dorosną. Zajęcia zakończyły się zabawą relaksacyjną "U masażystki". Dzieci dobierały się w pary i wzajemnie wykonywały sobie dowolny masaż pleców. Z prac plastycznych uczniów została wykonana wystawka w sali 03 oraz na korytarzu.

2. Uczniowie klas VII i VIII rozpoczęli tworzenie PROJEKTU MASKOTKI I LOGO zgodnych z tematem akcji „Złap za stery do swojej kariery”. Maskotkę i logo uczniowie przygotowywali indywidualnie, jak również zespołowo. Prace uczniów przedstawiają ich indywidualne spojrzenie na temat OTK. Jest to przekaz „wspinania” się na szczeble kariery, są to czynniki, które wpływają na sukces zawodowy człowieka, rola motywacji w procesie kształtowania kariery zawodowej czy propozycje zawodów. Prace uczniów zostały wykonane w formie rysunku, wyklejanki oraz pracy z wykorzystaniem programu komputerowego Canva. Powstały  maskotki  lekarza, podróżniczki  i ośmiornicy.

3. „ZABAWA W ZAWODY”

       Uczniowie klas I – III układali z papierowych puzzli postać zawodową (rozcięte kartki na 3 części z daną postacią zawodową). Kolorowali ją i tworzyli z tych postaci plakat klasowy na szarym papierze. Każda klasa przygotowała różnorodne plakaty na których umieszczone były takie m.in. zawody jak: pilot, mechanik, astronom, stewardessa, kucharz, naukowiec, rolnik, skrzypaczka i inne.

4. Uczniowie z klas IV – VI przygotowywali pracę teoretyczno – plastyczną pod hasłem „PRZEPIS NA KARIERĘ ZAWODOWĄ”. Posiadając wiedzę i korzystając z różnych źródeł wiedzy, uczniowie na brystolu tworzyli przepis (podobnie jak przepis na określone danie) zawierając czynniki, które ich zdaniem wpływają na karierę zawodową człowieka i jego szczęście zawodowe. W swoich pracach także skupili się na konkretnych zawodach, które są dla nich bliskie. Z przygotowanych prac została stworzona prezentacja na korytarzu szkolnym.

5. PRACA W BRANŻY MORSKIEJ

       20 października klasa 6d gościła na lekcji tatę jednego z uczniów, który opowiedział im o swojej interesującej pracy starszego oficera na statku ładunkowym. Pan Łukasz pracuje na statku Al Gattara, który jest tankowcem przeznaczonym do transportu skroplonego gazu ziemnego. Najczęściej statek pływa do Kataru, skąd ładowany jest gaz ziemny. Uczniowie dowiedzieli się jaka jest hierarchia na statku oraz na czym polega praca poszczególnych członków załogi. Pan Łukasz pokazał również i opisał  zdjęcia budowy statku. Uczniowie mieli również możliwość zobaczyć zdjęcia z wnętrza statku, m.in. pomieszczenia sypialne, stołówkę, ładownię. Na koniec prezentacji obejrzeliśmy filmiki pokazujące rejs statku np. moment przepływania statku przez Kanał Panamski. Być może kogoś taka lekcja zainspiruje do wyboru określonej ścieżki zawodowej….

6. DZIEŃ GASTRONOMA I GIEŁDA ZAWODÓW

       Dnia 21.10.2022r. w naszej szkole odbywał się Dzień gastronoma oraz Giełda zawodów adresowana do uczniów klas VII – VIII. Celem tych działań było promowanie wśród uczniów zawodów z branży gastronomicznej i hotelarskiej poprzez ich aktywny udział w zadaniach dla nich przygotowanych. Rozwijanie wyobraźni uczniów, rozbudzanie ich zainteresowań, współpracy i motywacji do podejmowania działań z zakresu szeroko rozumianego doradztwa zawodowego. Uczniowie sprawdzili swoją wiedzę w quizie w dziedzinie krajoznawczej, w zakresie urządzeń, narzędzi kuchennych, poznali nazwy akcesoriów kuchennych. Dzięki pracy w zespołach uczyli się współpracy, podejmowania decyzji, szanowania odmiennego zdania innych rówieśników.

>>> FOTORELACJA <<<

       12 stycznia 2023 roku w świetlicy szkolnej odbył się Konkurs Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Śpiewajmy i grajmy Mu...”. Jego głównym celem jest popularyzacja kolęd i pastorałek  oraz stwarzanie okazji do rozwijania zdolności muzycznych dzieci. W konkursie wzięło udział 16 uczniów z klas 1 - 3. Wszyscy uczestnicy wykazali się znajomością tekstu, pomysłowością  i oryginalnością wykonania prezentowanych utworów. Dzieci z wielkim zaangażowaniem zaśpiewały kolędy i pastorałki. Oceny występu dokonała komisja w składzie: p. Iwona Rogoźnicka, p. Małgorzata Nestoruk, p. Iwona Arciszewska. Gratulujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie! A oto szczegółowe wyniki:

Miejsce I – Julia Bandzarewicz kl. 3c
Miejsce II – Zofia Domańska kl. 3b
Miejsce III – Aleks Golczewski kl. 2a

       Wyróżnienia:
Aleksandra Mitura kl. 1a, Weronika Kozłowska kl. 2d, Gabriel Kondratiuk kl. 2d, Amelia Łuciuk kl. 3b

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i  nagrody rzeczowe. Dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów!

 Organizatorzy konkursu:
Elżbieta Bondaruk, Małgorzata Storto, Małgorzata Nestoruk


>>> galeria <<<

       Od 16 stycznia br. dzieci i młodzież z województwa lubelskiego rozpoczynają ferie zimowe. Zachęcamy do zapoznania się z bogatą ofertą zajęć, warsztatów i plenerów fotograficznych przygotowanych przez pracowników Bialskiego Centrum Kultury im. B. Kaczyńskiego, Muzeum Południowego Podlasia, Miejskiej Biblioteki Publicznej oraz agend podległych. Szczegółowe informacje znaleźć można na plakatach informacyjnych, fanpage'ach oraz stronach internetowych poszczególnych instytucji kultury. Wspólnie z Prezydentem Miasta Panem Michałem Litwiniukiem życzymy wszystkim bezpiecznych i fantastycznych ferii.


>>> otwórz <<<

       W tym roku szkolnym uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym zorganizowanym przez Centrum Edukacji Szkolnej w Warszawie. Filip Olszewski z klasy 3d zajął I miejsce i zdobył tytuł Arcymistrza Ortografii, a Karolina Babkiewicz z klasy 3d, zajmując II miejsce, zdobyła tytuł Mistrza Ortografii.
       Gratulujemy!

"Tak. Pomagam!"  2-3 grudnia 2022 r.

       Członkowie naszego koła wraz z opiekunem p. A. Szostakiewicz, przeprowadzili zbiórkę żywności z długim terminem przydatności w sklepie Biedronka przy ul. Orzechowa 2a. Zebrane artykuły zostały przekazane  Parafialnemu Zespołowi Caritas w parafii Chrystusa Miłosiernego w Białej Podlaskiej. Pomoc trafi przede wszystkim  do osób samotnych, schorowanych, seniorów i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, dla  uchodźców z Ukrainy.


>>> galeria <<<

Więcej - zakładka - Szkolne Koło Caritas

       

       W ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” uczniowie w świetlicy zrealizowali zadanie "Warsztaty ludowe" z modułu II: TU JEST MOJE MIEJSCE. Święta Bożego Narodzenia to czas magiczny, spędzony w gronie rodziny. W tym tygodniu Świetliczaki rozmawiały o zwyczajach świątecznych związanych z naszym regionem oraz wykonywały tradycyjne ozdoby bożonarodzeniowe takie jak: gwiazdki, łańcuchy, bombki, aniołki, itp.


>>> galeria <<<

       

       Do akcji „Szlachetna paczka” przystąpiliśmy po raz trzeci. W tym roku akcja okazała się dużym wyzwaniem. Opieką otoczyliśmy dwie rodziny. W jednej z nich główną potrzebą była  lodówka. W drugiej zaś, zbiórka funduszy na renowację bądź zakup peruki młodej dziewczynie, od lat zmagającej się z chorobą nowotworową. Na początku rozważaliśmy zgromadzenie kwoty na odnowienie peruki. Później jednak zdecydowaliśmy o zakupie nowej. Zbiórkę prowadziliśmy wśród rodziców, uczniów, nauczycieli i pracowników naszej placówki. Dzięki hojności darczyńców szybko zgromadziliśmy pieniądze. Jednak okazało się, że nowa peruka kosztuje o wiele więcej niż pierwotnie zakładano, a do finału akcji pozostało niewiele czasu. Oczywiście stanęliśmy na wysokości zadania i zebraliśmy wymaganą kwotę. Dokonaliśmy tego przy współpracy z zewnętrznymi podmiotami. Dofinansowania zakupu dokonała Szkoła Podstawowa imienia Bł. Męczenników Podlaskich w Hrudzie. Wsparcia finansowego udzielił także jeden z bialskich przedsiębiorców – pan Kamil Twarowski. W dniu finału przekazaliśmy voucher na nową perukę. Zrealizowaliśmy także prośbę drugiej rodziny – zakupiliśmy nową lodówkę. Obie rodziny otrzymały także paczki żywnościowe, artykuły gospodarstwa domowego i środki czystości. W tegorocznej akcji dzielnie wspierali nas wychowankowie, którzy sortowali produkty, pakowali paczki i uczestniczyli w ich transporcie.
       Dziękujemy za hojność wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do sprawienia radości obdarowanym rodzinom. Po raz kolejny pokazaliśmy, że cała społeczność naszej szkoły wykazuje się wielką empatią, potrafi zjednoczyć siły w słusznej sprawie. Możemy być wspaniałym przykładem dla innych. Jako koordynatorzy akcji wiemy, że bez Państwa pomocy i wsparcia, wyżej wymienionych działań nie udałoby się zrealizować.

Szkolni koordynatorzy akcji „Szlachetna paczka”
Ewa Kuzawska
Katarzyna Bielecka
Marta Dymidiuk


>>> galeria <<<

       6 grudnia w klasie 4a zostały zorganizowane warsztaty pod hasłem "Świąteczna manufaktura". Uczniowie pod kierunkiem  pani Moniki Chmiel - Pacyńskiej oraz pani Ewy Kuzawskiej wykonywały kartki bożonarodzeniowe oraz mydełka glicerynowe. Dzieci miały okazję poznać proces powstawania mydła "od kuchni", wielozmysłowo doświadczyć właściwości gliceryny, kompozycji zapachowych oraz dodatków roślinnych dodawanych do mydła. Zwieńczeniem warsztatów było zapakowanie mydełek w okolicznościowe torebki z przeznaczeniem na prezent:)


>>> galeria <<<

W ramach Ogólnopolskiej Akcji ”Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci” w naszej szkole w dniach od 28 listopada do 16 grudnia 2022 roku odbędzie się zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt można zostawić przy wejściu do hali sportowej od ul. Mickiewicza (między halą a szkołą). W przypadku sprzętu o większych gabarytach prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły w celu otwarcia bramy.

„Po co mieć w domu śmieci
lepiej niech skorzystają dzieci”

28 listopada 2022 roku uczniowie klas 0-3 włączyli się do szkolnej akcji edukacyjnej „ŚNIADANIE DAJE MOC”.

Uczniowie najpierw umyli ręce, następnie razem z wychowawcą przygotowywali, a potem wspólnie spożywali drugie śniadanie. Na „stolikach śniadaniowych” znalazły się kolorowe kanapki, owoce, warzywa oraz pyszne soki. Dzieci obejrzały dwa filmy edukacyjne: „Kazik i zdrowe śniadanie” i „Ala i piramida zdrowego żywienia”. Przeprowadzono pogadanki na temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Dzięki niemu dzieci mają siłę i energię do nauki i zabawy, lepiej się koncentrują na wykonywanych zadaniach. Uczniowie dowiedzieli się również, że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Ważne jest też, aby jeść pięć posiłków w ciągu dnia, o stałych porach i bez pośpiechu, systematycznie sięgać po nabiał, ryby i mięsa oraz ciemny chleb zamiast bułek, a także picie soków czy wody zamiast szkodliwych napojów gazowanych. Wspomniano też o niezbędnym ruchu, aktywnym spędzaniu czasu wolnego oraz unikaniu słodyczy i chipsów, które są niezdrowe. Najmłodsi dowiedzieli się co stanowi podporę mocnych kości, dlaczego trzeba myć ręce przed jedzeniem, jakie witaminy i minerały kryją się w owocach i warzywach, a przede wszystkim, dlaczego zawsze należy wychodzić do szkoły po i ze śniadaniem. Ciekawym zadaniem okazało się wykonanie „Śniadaniaka”, czyli zwierzątka z wybranego warzywa. Uczniowie pracując w zespołach prześcigali się pomysłami, aby ich zwierzątko było najpiękniejsze. Wszystkie „Śniadaniaki” trafiły na wystawę na szkolnym korytarzu. Uczniowie starszych klas podziwiali prace najmłodszych.  Akcja była dla uczniów wspaniałą zabawą, integracją podczas prac grupowych oraz zwiększyła ich świadomość na temat zdrowego odżywiania i roli śniadania w diecie człowieka.


>>> galeria <<<