Szkoła Podstawowa nr 5
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele,

Informuję, że od 26 kwietnia 2021 r.:

  1. rozpoczynamy zajęcia w systemie hybrydowym w klasach 1-3 (edukacja wczesnoszkolna);
  2. zajęcia dla oddziałów przedszkolnych oraz klas w systemie hybrydowym odbywać się będą w szkole zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem zajęć;
  3. uczniowie klas IV– VIII w dalszym ciągu realizują naukę w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  4. na wypracowanych zasadach i zdiagnozowanych potrzebach w dalszym ciągu są organizowane zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
  5. uczniowie uczący się w budynku szkolnym korzystają ze stołówki szkolnej;
  6. świetlica szkolna czynna jest w godzinach 07.00 – 16.30 na wypracowanych do tej pory zasadach.

- Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej organizowane są na pisemny wniosek rodziców dla dzieci z klas 1-3, które w danym dniu realizują zajęcia w trybie nauki stacjonarnej oraz na pisemny wniosek rodziców pracujących bezpośrednio przy zwalczaniu, zapobieganiu i przeciwdziałaniu C-19.

Druki wniosków o opiekę świetlicową dostępne na stronie szkoły w zakładce Menu/Dokumenty/dla rodziców: kliknij tutaj

  1. nadal odbywać się będą stacjonarnie wg ustalonego grafiku zajęcia sportowe w oddziałach sportowych.

Uwaga! Bardzo proszę śledzić informacje zamieszczane na stronie Szkoły, na tablicy informacyjnej w Dzienniku Elektronicznym oraz przesyłanych za pomocą z. Wiadomości.

Z nadzieją na szybkie spotkanie w szkole, pozdrawiam serdecznie,

Violetta Chmielewska - Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej.

Zasady pracy szkół i placówek od 26 kwietnia