Świetlica
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

Zadanie „Dzień wspomnień i zadumy”

     W listopadzie w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” uczniowie w świetlicy zrealizowali zadanie „Dzień wspomnień i zadumy” z modułu: TU JEST MOJE MIEJSCE oraz zadanie „Z kulturą przy stole” z modułu: KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ.
       9 listopada Świetliczaki pod opieką pani E. Bondaruk i pani I. Arciszewskiej udały się na cmentarz aby zapalić znicze na grobach zmarłych nauczycieli, którzy pracowali w naszej szkole oraz na grobach nieznanych żołnierzy.  Wyjście miało również na celu przypomnienie dzieciom o właściwym zachowaniu na cmentarzu oraz szacunku dla zmarłych. Natomiast 30 listopada uczniowie w świetlicy oglądali filmy edukacyjne na temat zasad zachowania się przy stole.

Zadanie „Bez barier”

       W październiku w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” uczniowie w świetlicy zrealizowali zadanie  „Drzewko szczęścia”  oraz zadanie  „Bez barier” z modułu: KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ. 10 października obchodziliśmy w świetlicy „Dzień Drzewa” . Świetliczaki pracowały w grupach i  wykonały wspólnie „Drzewko szczęścia”. Natomiast 16 października zostało zorganizowane spotkanie z osobą niewidomą – panią Magdaleną Raczyńską w celu integracji i uwrażliwienia dzieci na potrzeby osób niewidomych.

Zadanie „Moje miasto dawniej i dziś”

          We wrześniu w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” uczniowie w świetlicy zrealizowali zadanie  „Dzień Kropki” (15.09.)” z modułu: W KRAINIE MUZ, zadanie „Moje miasto dawniej i dziś” i zadanie  „Czy znam moją okolicę?” z modułu: TU JEST MOJE MIEJSCE oraz zadanie „Kodeks dobrego zachowania” z modułu: KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ.
          Świetliczaki oglądały stare fotografie miasta i porównywały z aktualnymi. Dzieci wykonały piękne prace plastyczną pt. „Zabytki Białej Podlaskiej” oraz brały udział w quizie wiedzy na temat swojego miasta.

Świetlica szkolna serdecznie zaprasza

 Zapisy uczniów do świetlicy szkolnej 2023/2024

Informujemy, że zapisy uczniów do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024  będą prowadzone od dnia 4 do 8 września 2023 roku

Karty zgłoszeń dostępne są do pobrania:

  • u nauczycieli świetlicy,
  • na stronie internetowej szkoły w zakładce DOKUMENTY/DLA RODZICÓW.

Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas I – III:

  • obojga pracujących rodziców,
  • dojeżdżające,

oraz dzieci z klas IV – VIII w uzasadnionych przypadkach.

Dokładnie wypełnioną kartę zgłoszenia należy dostarczyć do nauczycieli świetlicy szkolnej
w pierwszym dniu pobytu dziecka w świetlicy

     

       W czerwcu w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” uczniowie w świetlicy zrealizowali ostatnie zadanie „Nasz patron” z modułu II: TU JEST MOJE MIEJSCE. Świetliczaki obejrzały ciekawą prezentacje multimedialną o Janie Kochanowskim (1530 -15840). Dowiedziały się, że patron szkoły był wybitnym polskim poetą epoki renesansu, tłumaczem i dramaturgiem. Jako jeden z pierwszych zaczął tworzyć w ojczystym języku, dbając o piękno naszej mowy. Do jego twórczości nawiązywały późniejsze pokolenia poetów: Mickiewicz, Tuwim i Miłosz. Następnie dzieci wykonały portrety przedstawiające patrona naszej szkoły.

>>> galeria <<<

     

       W maju w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy” uczniowie w świetlicy zrealizowali zadanie „W bocianim gnieździe” oraz „Pokaz modyz modułu IV: KULTURY ŚWIATA. Świetliczaki dowiedziały się, że w 1973 roku bocian biały został ogłoszony narodowym ptakiem Litwy. Według wierzeń, każdy bocian osiedlający się w pobliżu gospodarstwa wprowadza do niego spokój i harmonię.  31 maja z okazji Święta Bociana Białego  dzieci oglądały plakaty, albumy oraz wykonały rysunki przedstawiające tego niezwykłego ptaka. W świetlicy odbył się również „Pokaz mody” oraz uczniowie obejrzeli ciekawą prezentacje multimedialną na temat Francji.


>>> galeria <<<

     

       W kwietniu w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „ Z kulturą mi do twarzy” uczniowie w świetlicy zrealizowali zadanie „Kochamy naszą planetę” i „Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata” z modułu III: KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ oraz zadanie „Urodziny Andersena” z modułu I: W KRAINIE MUZ.
       W poniedziałek 3 kwietnia Świetliczaki uczestniczyły w spotkaniu z okazji urodzin Hansa Christiana Andersena (2 kwietnia). Tego dnia chętne dzieci czytały ulubione baśnie jego autorstwa oraz rozwiązywały quizy. Natomiast 22 kwietnia Świetliczaki przypominały sobie zasady segregowania śmieci, wykonały plakat pod hasłem „Kochamy naszą planetę” i  kolorowały ilustracje przedstawiające sposoby dbania o naszą planetę Ziemię.


>>> galeria <<<

17 kwietnia 2023 r. w świetlicy odbył się konkurs recytatorski pod hasłem „Wielkanoc”.  Jego celem było rozwijanie zdolności recytatorskich dzieci. Jury w składzie: p. Elżbieta Bondaruk oraz p. Małgorzata Nestoruk wyróżniło następujących uczniów:

  • Palinę Shamiatukha z klasy 2c
  • Amelię Karpińską z klasy 2d
  • Gabriela Kondratiuka z klasy 2d
  • Michała Artyszuka z klasy 2d

Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy oraz upominki sfinansowane przez Radę Rodziców.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


>>> galeria <<

     

       W marcu w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „ Z kulturą mi do twarzy” uczniowie w świetlicy zrealizowali zadanie „Najpiękniej maluję...” z modułu I: W KRAINIE MUZ oraz „Niezwykła sztuka origami” z modułu IV: KULTURY ŚWIATA.
       Świetliczaki zapoznały się z historią powstania origami oraz wykonały zwierzęta z wykorzystaniem tej techniki. Uczniowie stworzyli również przepiękny album prezentujący najważniejsze dzieła malarza - Vincenta van Gogha i ciekawostki na temat jego życia.


>>> galeria <<<

          W lutym w ramach Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „ Z kulturą mi do twarzy” uczniowie w świetlicy zrealizowali zadania „Bezpieczni w sieci”  z modułu III: KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ, „Tajemnice teatru”„Teatr lalek” z modułu I: W KRAINIE MUZ oraz „Wielcy ludzie” z modułu II: TU JEST MOJE MIEJSCE.
       Świetliczaki obejrzały prezentację przedstawiającą sylwetkę znanego człowieka związanego z naszym miastem. Dzieci zostały zapoznane z rodzajami teatru, budową i osobami z nim związanymi (aktor, scenograf) oraz wykonały pacynki i kukiełki.


>>> galeria <<<