Rekrutacja do szkolnych oddziałów przedszkolnych 2023/2024
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 5 i 6 lat ubiegający się o miejsce
w szkolnym oddziale przedszkolnym w roku szkolnym 2023/2024

Link do systemu rekrutacji (proszę kliknąć na obrazek):

Poniżej przedstawiamy Państwu informację na temat zasad prowadzonego naboru na rok 2023/2024

√ Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym w szkole nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie od 06.02.2023 r. do 21.02.2023 r.

√ Nabór na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym rozpocznie się 1 marca 2023 r. Kandydaci, których rodzice ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego po raz pierwszy lub których rodzice zdecydują się na zmianę przedszkola/oddziału przedszkolnego, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Etap składania wniosków rozpocznie się od 1 marca 2023 r. od godz. 8.00. i będzie trwał do 16 marca 2023 r. do godz. 15.00.

√ Rodzice mają możliwość rejestracji wniosków kandydatów do oddziału przedszkolnego do 16 marca 2023 r. do godz. 15.00.
    Po tym terminie system zostanie zamknięty.

Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą miały kłopoty w obsłudze systemu, otrzymają pomoc pracownika sekretariatu szkoły. Mając na względzie przyjazną organizację dopełnienia czynności rekrutacyjnych zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w tym przypadku umówili się Państwo na godzinę dokonania tych czynności poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły – nr tel. 83 343 37 67 – sekretarz szkoły uzgodni z Państwem godzinę spotkania.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.

Rodzice będą zobowiązani do podania krok po kroku danych zgodnie z formularzem wniosku i wybrania czterech przedszkoli wg własnych preferencji. Zanim podejmiecie Państwo decyzję, będziecie mogli zapoznać się z pełną ofertą każdego oddziału przedszkolnego/przedszkola.

Sposób dostarczenia wniosku:

  • wypełniony wniosek wraz z załącznikami będzie można podpisać cyfrowo używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego - nie będzie wtedy potrzebna osobista wizyta w placówce, lub
  • w przypadku nieposiadania podpisu cyfrowego wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami (dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów) należy dostarczyć do placówki pierwszego wyboru.

24 marca 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego.

W dniach od 24 marca od godz. 13.00 do 30 marca do godz. 15.00 rodzice dzieci zakwalifikowanych będą zobowiązani do potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego, do którego dziecko zostało zakwalifikowane poprzez:

  1. w przypadku posiadania podpisu cyfrowego w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica używając profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego, lub
  2. w systemie naboru elektronicznego po zalogowaniu na konto dla rodzica przesyłając skan ręcznie wypełnionego potwierdzenia woli, lub
  3. wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty placówki, lub
  4. wysyłając potwierdzenie pocztą, lub
  5. bezpośrednio w placówce.

WAŻNE!!!

Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w oddziale przedszkolnym.

W dniu 31 marca 2023 r. o godz. 13.00 zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego.

Wyniki postępowań rekrutacyjnych będą dostępne po zalogowaniu na konto rodzica w elektronicznym systemie rekrutacji oraz bezpośrednio w placówkach.

 

Kryteria punktowe

Na potrzeby elektronicznego systemu rekrutacji dzieci przyjęto wartość punktową za zamieszkanie na terenie miasta Biała Podlaska – 500 punktów, oraz 75 punktów za kryterium wynikające z Ustawy Prawo oświatowe.

Kryteriów ustawowych jest 7 i każde z nich ma taką samą wartość:

1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria miejskie reguluje Uchwała Rady Miasta Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.

 


Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do  oddziałów przedszkolnych – Zarządzenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska Nr 16/23 z dnia 25 stycznia 2023 r.    >>> Pobierz.pdf <<<

Kryteria rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych – Uchwała Rady Miasta Biała Podlaska Nr XXXII/4/22 z dnia 11 lutego 2022 r.  >>> Pobierz.pdf <<<

Informacje o potwierdzeniu kryteriów z Ustawy Prawo Oświatowe    >>> Pobierz.pdf <<<

Zarządzenie nr 44/23 Prezydenta Miasta Biała Podlaska zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym...  >>> Pobierz.pdf <<<