Projekty
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

INFORMACJE O PROJEKTACH EFS

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła przystąpiła do realizacji dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS: „Znam, więc lubię!” skierowanego do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum oraz „Mogę więcej!” skierowanego do uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej.


Projekt "ZNAM WIĘC LUBIĘ"

Celem głównym projektu „Znam więc lubię!” jest zwiększenie możliwości rozwoju psycho-fizycznego, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych . Objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych będzie 230 uczniów/uczennic w następujących działaniach:
    1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
    2. Zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się j. obcymi;
    3. Zajęcia rozwijające w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych;
    4. Zajęcia specjalistyczne;
    5. Zajęcia z informatyki dla uczniów z orzeczeniami i opinią PPP;
    6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
    7. Szkolenia dla nauczycieli.

Galeria ZDJĘĆ

PRACOWNIA INFORMATYCZNA I DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
PRACOWNIA CHEMICZNA
PRACOWNIA FIZYCZNA
PRACOWNIE MATEMATYCZNE


Projekt "MOGĘ WIĘCEJ"

Celem głównym projektu „MOGĘ WIĘCEJ!” jest zwiększenie możliwości rozwoju psycho- fizyczno-społecznego, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i j. angielskiego przez 600 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
    1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE:
      - „Mała mensa” – zajęcia z matematyki dla uczniów zdolnych kl. 1–3,
      - „Mędrca szkiełko i oko, czyli jak postrzegamy przyrodę” – zajęcia z przyrody dla klas 4–6,
      - matematyka dla klas 4–6,
      - język angielski dla klas 4–6.
    2. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE:
      - język angielski - klasy 4-6,
      - matematyka - klasy 4-6.
    3. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:
      - muzykoterapia z arteterapią – klasy 1–3,
      - terapia logopedyczna – klasy 1–3,
      - zajęcia wspomagające rozwój dziecka- skierowane do uczniów niepełnosprawnych- klasy 1–6,
      - pedagogiczna – klasy 1–6,
      - terapia kranio-sakralna- klasy 1-6,
      - socjoterapia - uczniowie klas 1-6 z orzeczeniami PPP,
      - „Małymi kroczkami” - zajęcia wyrównawcze wspomagające rozwój ucznia o nieharmonijnym rozwoju z normą intelektualną.
    4. ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE:
      - EEG Biofeedback - klasy 1-6 uczniowie z orzeczeniami PPP,
      - terapia metodą Tomatisa – klasy 1–6.

Galeria ZDJĘĆ

PRACOWNIA INFORMATYCZNA I DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ
GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
SALKA TERAPII SENSORYCZNEJ
PRACOWNIA DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
PRACOWNIA MATEMATYCZNA
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH


    SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI
Szkoła zostanie doposażona w sprzęt i pomoce, które przyczynią się do trwałego wzbogacenia bazy dydaktycznej szkoły. Będą to między innymi: laptopy, projektory, tablice interaktywne, urządzenia wielofunkcyjne, głośniki, monitor interaktywny oraz sieć Wi-Fi (na terenie całego budynku szkoły).

Obecnie pracuje komisja rekrutacyjna. Prosimy rodziców o wypełnianie dokumentów które można pobrać od wychowawców.