Projekty
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

TURNIEJ SZKÓŁ 2022

Inicjatorem Projektu edukacyjnego "Turniej Szkół"’
jest Prezydent Miasta Biała Podlaska
Pan Michał Litwiniuk.

Realizowany jest on w szkołach podstawowych, w ramach którego uczniowie i całe społeczności szkolne będą współzawodniczyć w obszarach: nauka, działalność społeczna i sport.

Celem "Turnieju Szkół” jest ożywienie działań proekologicznych i prozdrowotnych podejmowanych w szkołach oraz działań w zakresie: podnoszenia poziomu wiedzy, sprawności sportowej i promocji zdrowego stylu życia,  doskonalenia umiejętności oraz aktywności społecznej uczniów, rozwijania kompetencji miękkich, a także integracji społeczności szkolnej, budowania więzi społecznych, kształtowania patriotyzmu lokalnego i promocji szkół w środowisku lokalnym.

Czas trwania projektu: 01.11. 2021 do 10.06.2022 r.
Miejsce: ZSO nr 4 i Park Radziwiłłów.

W ramach projektu zostały wyznaczone następujące etapy/zadania do realizacji:

>>> Etap 1. <<<

Zorganizowanie działania o charakterze promującym naukę, np. „Festiwal Nauki”.
Termin i miejsce – 1 kwietnia 2022 r., ZSO nr 4.

>>> Etap 2. <<<

Zorganizowanie wydarzenia ukazującego działania szkół w zakresie współpracy z rodzicami, ochrony środowiska, wolontariatu, promocji zdrowego stylu życia, integracji środowiska szkolnego.
Termin i miejsce – 29 kwietnia 2022, Park Radziwiłłów.
Tytuł roboczy: "Zielono Mi"

Etap 3.

Zorganizowanie działania o charakterze sportowym.
Termin i miejsce – 1 czerwca 2022, Park Radziwiłłów.
Tytuł roboczy: „Święto zdrowia i sportu”


Zaczynamy eksperymenty.
1 kwietnia zademonstrujemy nasz eksperyment. 

 

Innowacja pedagogiczna "Pamiętajmy o ogrodach..."

       Nasza szkoła zmotywowana ubiegłoroczną edycją Ogólnopolskiego projektu „Tradycyjny Sad” -"Piątkowy sad" w bieżącym roku szkolnym w ramach realizowanej innowacji pedagogicznej  "Pamiętajmy o ogrodach" utworzyła w pobliżu wejścia głównego do szkoły "Piątkowy ogród". Z pomocą uczniów klas ósmych, Panów konserwatorów, Pani kierownik, nauczycieli i samej Pani dyrektor zostało przygotowane podłoże, usunięta derń i wysypana ziemia. Następnie uczniowie klas pierwszych z okazji swojego ślubowania zakupili i własnoręcznie z pomocą wychowawców posadzili sadzonki hortensji i budlei. Kolejnym etapem było wyodrębnienie grządek i posadzenie, ponownie z pomocą uczniów klas ósmych i czwartych cebulek wiosennych kwiatów, takich jak: krokusy, szafirki i żonkile. Na końcu posadziliśmy cebulki tulipanów, których dzięki zaangażowaniu rodziców naszych uczniów, otrzymaliśmy bardzo dużo (ponad 800 cebulek). Poza wspominanym ogrodem, tulipany powinny zakwitnąć również wzdłuż ogrodzenia przy wejściu do szkoły (te zasadziła klasa 6d), przy dębach od strony ul. Sidorskiej, a także wokół drzewek owocowych. Bardzo dziękujemy wszystkim rodzicom za wsparcie nas w tej inicjatywie i z niecierpliwością czekamy na wiosnę:).


>>> Galeria <<<


Piątkowy Sad - plakat

 

INFORMACJE O PROJEKTACH EFS

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła przystąpiła do realizacji dwóch projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków EFS: „Znam, więc lubię!” skierowanego do uczniów klas 7 i 8 szkoły podstawowej oraz 2 i 3 gimnazjum oraz „Mogę więcej!” skierowanego do uczniów klas 1-6 szkoły podstawowej.


Projekt "ZNAM WIĘC LUBIĘ"

Celem głównym projektu „Znam więc lubię!” jest zwiększenie możliwości rozwoju psycho-fizycznego, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych, poznanie predyspozycji edukacyjno-zawodowych . Objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych będzie 230 uczniów/uczennic w następujących działaniach:
    1. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;
    2. Zajęcia rozwijające umiejętność posługiwania się j. obcymi;
    3. Zajęcia rozwijające w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych;
    4. Zajęcia specjalistyczne;
    5. Zajęcia z informatyki dla uczniów z orzeczeniami i opinią PPP;
    6. Doradztwo edukacyjno-zawodowe;
    7. Szkolenia dla nauczycieli.

Galeria ZDJĘĆ

PRACOWNIA INFORMATYCZNA I DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
PRACOWNIA CHEMICZNA
PRACOWNIA FIZYCZNA
PRACOWNIE MATEMATYCZNE


Projekt "MOGĘ WIĘCEJ"

Celem głównym projektu „MOGĘ WIĘCEJ!” jest zwiększenie możliwości rozwoju psycho- fizyczno-społecznego, w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i j. angielskiego przez 600 uczniów/uczennic Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5.

W ramach projektu będą realizowane następujące zadania:
    1. ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE:
      - „Mała mensa” – zajęcia z matematyki dla uczniów zdolnych kl. 1–3,
      - „Mędrca szkiełko i oko, czyli jak postrzegamy przyrodę” – zajęcia z przyrody dla klas 4–6,
      - matematyka dla klas 4–6,
      - język angielski dla klas 4–6.
    2. ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE:
      - język angielski - klasy 4-6,
      - matematyka - klasy 4-6.
    3. ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE:
      - muzykoterapia z arteterapią – klasy 1–3,
      - terapia logopedyczna – klasy 1–3,
      - zajęcia wspomagające rozwój dziecka- skierowane do uczniów niepełnosprawnych- klasy 1–6,
      - pedagogiczna – klasy 1–6,
      - terapia kranio-sakralna- klasy 1-6,
      - socjoterapia - uczniowie klas 1-6 z orzeczeniami PPP,
      - „Małymi kroczkami” - zajęcia wyrównawcze wspomagające rozwój ucznia o nieharmonijnym rozwoju z normą intelektualną.
    4. ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE:
      - EEG Biofeedback - klasy 1-6 uczniowie z orzeczeniami PPP,
      - terapia metodą Tomatisa – klasy 1–6.

Galeria ZDJĘĆ

PRACOWNIA INFORMATYCZNA I DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
GABINET TERAPII PEDAGOGICZNEJ
GABINET TERAPII LOGOPEDYCZNEJ
SALKA TERAPII SENSORYCZNEJ
PRACOWNIA DO NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH
PRACOWNIA MATEMATYCZNA
MATERIAŁY DO ZAJĘĆ SOCJOTERAPEUTYCZNYCH