O szkole
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej to placówka z tradycjami i wieloletnim doświadczeniem w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży. Założona została w 1933 roku i przez kolejne lata swego istnienia aktywnie uczestniczyła i podążała za wszystkimi przeobrażeniami w oświacie. W ostatnich latach pedagodzy szkoły szczególnie wyraźnie zaznaczali swoją obecność podejmując innowacje w dziedzinie kształcenia i wychowania:

                 
 1. Działalność placówki została uhonorowana Certyfikatem Szkoły z Klasą.

 2. Uczestniczymy w Programie Szkół Promujących Zdrowie.

 3. Wstąpiliśmy do Klubu Przodujących Szkół.

 4. Uczestniczymy w programie partnerskim "Otwarta Szkoła".

 5. Uczestniczymy w kolejnych Edycjach Alertu Ekologiczno - Zdrowotnego.

 6. Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji edukacyjnej w zakresie zapobiegania wypadkom dzieci pod hasłem "Podarujmy dzieciom słońce".

 7. Uczestniczymy w Ogólnopolskiej Kampanii "Zachowaj Trzeźwy Umysł".

 8. Posiadamy Miejski Certyfikat "Bezpieczna Szkoła".

 9. Uczestniczymy w programie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod nazwą "Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych" - Droga do sukcesu.

 10. Uczestniczymy w ogólnopolskiej akcji "Klub Bezpiecznego Puchatka". Dzięki programowi Pierwszoklasiści uczą się bezpiecznych zachowań w domu, w szkole, na drodze i w czasie zabawy. Dzieci poznają zasady bezpieczeństwa i uczą się, jak unikać zagrożeń.

 11. Uczestniczymy w programie „5 porcji warzyw, owoców lub soku”. Program edukacyjnym ma na celu aktywne promowanie dobrych nawyków żywieniowych oraz kształtowanie prozdrowotnych postaw w trosce o właściwą dietę uczniów.

Wdrażanie innowacji pedagogicznych poprzez:

 1. tworzenie klas integracyjnych,

 2. tworzenie klas sportowych,

 3. realizowanie programów autorskich,

Ta otwartość spojrzenia na współczesną oświatę i jej potrzeby zrodziła się nie tylko z permanentnego doskonalenia zawodowego nauczycieli pozwalającego na bieżąco obserwować aktualne trendy w szkolnictwie, ale również z potrzeb środowiska lokalnego. Rodzice, pragnąc zapewnić jak najlepszą edukację swym dzieciom, inspirują szkołę do ustawicznego poszerzania i podnoszenia jakości świadczonej oferty edukacyjnej. Pierwsza klasa integracyjna powstała w 1997 r. z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych, mieszkających w obwodzie naszej szkoły, którzy zgłosili potrzebę utworzenia w szkole klasy, umożliwiającej ich dzieciom kształcenie w ramach ogólnego systemu szkolnego. Inicjatywa ta spotkała się z akceptacją i zainteresowaniem dyrekcji oraz rady pedagogicznej, jak również władz oświatowych. Rok ten można przyjąć jako początek realizacji idei kształcenia integracyjnego w naszej szkole. Obecnie funkcjonuje 10 klas integracyjnych; możemy więc mówić o pierwszych własnych doświadczeniach w dziedzinie kształcenia integracyjnego.

Nasza szkoła proponuje uczniom:

udział w zajęciach: informatycznych, sportowych, językowych, kołach zainteresowań, pracę w organizacjach uczniowskich, możliwość spożywania smacznych domowych obiadów, odbywanie zajęć w pomieszczeniach o wysokim poziomie estetycznym.

POSIADAMY:

 1. 31 sal lekcyjnych

 2. 2 pracownie informatyczne

 3. halę widowiskowo-sportową

 4. boisko wielofunkcyjne

 5. salę do korektywy

 6. salę do gier i zabaw

 7. salę do rehabilitacji

 8. salę do gry w bilarda

 9. bibliotekę z czytelnią multimedialną

 10. świetlicę szkolną

 11. gabinet pedagoga i psychologa szkolnego

 12. gabinet terapii pedagogicznej

 13. gabinet logopedyczny

 14. gabinet stomatologiczny

 15. gabinet medyczny

 16. blok żywieniowy ze stołówką