Konkurs na plakat promujący naukę języków obcych
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

uczniowie klas IV-VIII

 

ZASADY KONKURSU:

Konkurs polega na przygotowaniu plakatu promującego naukę języków obcych.

Plakat może zawierać hasło zachęcające do nauki języków obcych (hasło może być wymyślone przez ucznia, może być przysłowiem, cytatem – wówczas podajemy autora) oraz plastyczną ilustrację hasła.

Plakat powinien być wykonany samodzielnie w dowolnej technice (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane…) w formacie A3.

Na odwrocie plakatu powinna znajdować się informacja o twórcy: imię i nazwisko, klasa.

Każdy uczestnik zgłasza jedną pracę.

UCZESTNICY KONKURSU:

Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej.

TERMINY DOTYCZĄCE KONKURSU: 

Termin składania prac upływa 22.09.2023 r.

– prace oddajemy pani A. Dawidziuk lub swojemu nauczycielowi j. angielskiego/rosyjskiego.

CELE KONKURSU:

Promowanie i zachęcanie uczniów do nauki różnych języków obcych

Rozwijanie umiejętności plastycznych i kreatywności.

Pobudzanie inwencji twórczej i wyobraźni.

Rozwijanie zainteresowań i zdrowego współzawodnictwa.

OCENIANIE KONKURSU:

Konkurs będzie oceniany przez Komisję Konkursową:

KRYTERIA OCENY:

  • zgodność z tematem konkursu,
  • wartość plastyczna pracy (gama kolorystyczna, kompozycja, estetyka),
  • komunikatywność i czytelność przekazu,
  • pomysłowość i oryginalność,
  • poprawność merytoryczna pracy.

Wyniki konkursu wraz z najlepszymi pracami zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.

Nagrodami dla wszystkich uczestników konkursu będą uwagi pozytywne i bardzo dobra/ celująca ocena cząstkowa za aktywność z jednego wybranego języka obcego. Dla wyróżnionych prac będą przygotowane dyplomy i nagrody.