Konkurs plastyczny 2023 "Dziwny jest ten świat" - klasy 7-8
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67


REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
IV EDYCJA  „DZIWNY JEST TEN ŚWIAT” 
(wersja skrócona)

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych

 

  1. ORGANIZATOR

Organizatorem IV edycji konkursu plastycznego im. Stanisława Staszica,  „Dziwny jest ten świat” jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Białej Podlaskiej.

  1. TEMAT

Tematem wiodącym V edycji konkursu jest treść piosenki Czesława Niemena „Dziwny jest ten świat” (tekst poniżej). Konkurs polega na samodzielnym, plastycznym zobrazowaniu tekstu piosenki (swobodna interpretacja plastyczna).

  1. UCZESTNICTWO

Konkurs ma charakter otwarty. Konkurs adresowany jest do młodzieży z VII i VIII klas szkół podstawowych. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. 

  1. TERMIN ZGŁOSZENIA PRAC PLASTYCZNYCH

Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczyciela plastyki do dnia 28 marca 2023 r.          

 ZASADY KONKURSU 

  • Zadaniem konkursowym jest wykonanie samodzielnej i oryginalnej pracy plastycznej. Prace nie mogą naśladować wcześniej publikowanych dzieł artystycznych, powinny charakteryzować się pomysłowością i estetyką wykonania. 
  • Każdy uczestnik składa pracę plastyczną w formacie A3 wykonaną dowolną techniką płaską (rysunek, malarstwo, wycinanka, wydzieranka, grafika itp.) Prace przestrzenne z użyciem kasz, makaronów itp. nie wezmą udziału w konkursie i będą dyskwalifikowane. 
  • Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia laureatów i przyznania nagród. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie wizerunku w załączniku nr 2  >>> POBIERZ <<<
  • Uzyskanie w konkursie miejsca I, II i III uprawnia do dokonania wpisu na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, dając tym samym możliwość uzyskania dodatkowych punktów w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024.

>>> Regulamin konkursu (cała wersja) - POBIERZ <<<

Dziwny jest ten świat

Czesław Niemen

 

Dziwny jest ten świat,
gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła.
I dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek.

Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw,
czasem aż wstyd przyznać się.
A jednak często jest,
że ktoś słowem złym zabija tak, jak nożem.

Lecz ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie nigdy dzięki nim.
Nie! Nie! Nie! Nie!
Przyszedł już czas, najwyższy czas, nienawiść zniszczyć w sobie.

Autorzy utworu:

GRABIE MAREK NATAN /
HALAMA GRZEGORZ PIOTR /
NIEMEN-WYDRZYCKI CZESLAW