Turniej Szkół 2022
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?    Cyberbezpieczeństwo AKCEPTUJĘ
21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30, tel./fax 83 343 37 67

TURNIEJ SZKÓŁ 2022

Inicjatorem Projektu edukacyjnego "Turniej Szkół"’
jest Prezydent Miasta Biała Podlaska
Pan Michał Litwiniuk.

Realizowany jest on w szkołach podstawowych, w ramach którego uczniowie i całe społeczności szkolne będą współzawodniczyć w obszarach: nauka, działalność społeczna i sport.

Celem "Turnieju Szkół” jest ożywienie działań proekologicznych i prozdrowotnych podejmowanych w szkołach oraz działań w zakresie: podnoszenia poziomu wiedzy, sprawności sportowej i promocji zdrowego stylu życia,  doskonalenia umiejętności oraz aktywności społecznej uczniów, rozwijania kompetencji miękkich, a także integracji społeczności szkolnej, budowania więzi społecznych, kształtowania patriotyzmu lokalnego i promocji szkół w środowisku lokalnym.

Czas trwania projektu: 01.11. 2021 do 10.06.2022 r.
Miejsce: ZSO nr 4 i Park Radziwiłłów.

W ramach projektu zostały wyznaczone następujące etapy/zadania do realizacji:

>>> Etap 1. <<<

Zorganizowanie działania o charakterze promującym naukę, np. „Festiwal Nauki”.
Termin i miejsce – 1 kwietnia 2022 r., ZSO nr 4.

>>> Etap 2. <<<

Zorganizowanie wydarzenia ukazującego działania szkół w zakresie współpracy z rodzicami, ochrony środowiska, wolontariatu, promocji zdrowego stylu życia, integracji środowiska szkolnego.
Termin i miejsce – 29 kwietnia 2022, Park Radziwiłłów.
Tytuł roboczy: "Zielono Mi"

Etap 3.

Zorganizowanie działania o charakterze sportowym.
Termin i miejsce – 1 czerwca 2022, Park Radziwiłłów.
Tytuł roboczy: „Święto zdrowia i sportu”


Zaczynamy eksperymenty.
1 kwietnia zademonstrujemy nasz eksperyment.