W maju 2008 roku przystąpiliśmy do kolejnej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. To ogólnopolska akcja realizowana od 2002 roku podejmująca problem profilaktyki uzależnień. Jednym z jej najważniejszych celów jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.
     W związku z tym, w naszej szkole zaplanowano szereg działań zmierzających do realizacji wymienionych powyżej celów, tj.: