REKRUTACJA na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły,
które od 1 września 2021 roku rozpoczną edukację w klasie 1 NASZEJ SZKOŁY.

Informujemy, że uległ zmianie druk ZGŁOSZENIA dziecka do szkoły obwodowej. Aktualny druk znajduje się w systemie rekrutacji elektronicznej – link do systemu VULCAN zamieszczamy poniżej w zakładce „V EDUKACJA nabór do klasy pierwszej” lub można go odebrać w siedzibie szkoły (wejście główne do szkoły – „Strefa dla Rodzica”).

Co należy zrobić, aby dokonać zapisu do dziecka mieszkającego w obwodzie naszej szkoły do klasy pierwszej?
Rodzice/prawni opiekunowie:

  • wypełniają w systemie informatycznym ZGŁOSZENIE o przyjęcie dziecka,

  • podpisują ZGŁOSZENIE profilem zaufanym i wysyłają w systemie do szkoły obwodowej;
    lub

  • wypełniają w systemie informatycznym ZGŁOSZENIE o przyjęcie dziecka,

  • drukują wypełnione ZGŁOSZENIE i po podpisaniu składają w szkole obwodowej;
    lub

  • pobierają druk ZGŁOSZENIA ze szkoły (wejście główne, tzw. Strefa dla Rodzica), wypełniają papierowy druk ZGŁOSZENIA odręcznie i po podpisaniu składają w szkole obwodowej,

  • informacje zawarte w ZGŁOSZENIU wprowadza do systemu informatycznego pracownik merytoryczny wskazany przez Dyrektora Szkoły.

W wejściu do szkoły, w „Strefie dla Rodzica”, dostępne są również druki „Zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” na rok szkolny 2021/2022. Przypominamy, że obowiązujące terminy dokonania zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej szkoły obwodowej w naszym mieście to dni od 22 lutego do 12 marca 2021 roku.

dn. 19.02.2021 r.
Violetta Chmielewska
Dyrektor Szkoły

Szanowni Rodzice dzieci w wieku 5 i 6 lat!
Informuję Państwa, że rekrutacja do szkolnych oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022 rozpocznie się 01.03.2021r. Będzie odbywać się przez system elektroniczny Vulcan. Link do systemu będzie dostępny na naszej stronie internetowej. O szczegółowych terminach będziemy informować Państwa na bieżąco.

dn. 19.01.2021 r.
Violetta Chmielewska
Dyrektor Szkoły

Szanowni Państwo Rodzice dzieci rozpoczynających w roku szkolnym 2021/2022 edukację w klasie 1 i zamieszkałych w obwodzie Naszej Szkoły!
Informuję Państwa, że w dniach od 22 lutego 2021 roku od godz. 800 do dnia 12 marca 2021 roku do godz. 1500 należy dokonać zgłoszenia dziecka do klasy 1 szkoły obwodowej. Elektroniczny system rekrutacji umożliwi dokonanie zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodach poszczególnych szkół z poziomu strony dla rodzica. Rodzic będzie mógł podpisać druk ZGŁOSZENIA profilem zaufanym/podpisem kwalifikowanym. Osoby, które nie posiadają podpisu cyfrowego będą musiały wydrukować druk ZGŁOSZENIA z systemu lub pobrać go ze szkoły, dokładnie wypełnić i podpisać. Taki dokument należy dostarczyć do szkoły obwodowej. Po przekazaniu szkole druku ZGŁOSZENIA Państwa dziecko ma zapewnione z urzędu miejsce w klasie 1 i nie uczestniczy w prowadzonym przez szkołę postępowaniu rekrutacyjnym. Wykaz ulic przynależnych do obwodu Naszej Szkoły zamieszczamy poniżej.

dn. 05.02.2021 r.
Violetta Chmielewska
Dyrektor Szkoły

Piątka zaprasza!

Podążamy za potrzebami Naszych Uczniów organizując edukację tak, by spotkanie Państwa dzieci ze szkołą było początkiem odpowiedzialnej i radosnej edukacji. Ideą Naszej Szkoły jest to, aby wszystkie dzieci, również te z niepełnosprawnością, czerpały radość z uczenia się w przyjaznym i bezpiecznym otoczeniu wśród nauczycieli, dla których uśmiech ucznia jest wartością i celem samym w sobie. Ten cel osiągamy w codziennej współpracy z Rodzicami.

Zapraszamy!

Obwód szkoły - wykaz ulic


Rekrutacja dzieci
do szkolnych oddziałów przedszkolnych
na rok szkolny 2021/22Rekrutacja uczniów
do klas pierwszych
na rok szkolny 2021/22