Rekrutacja 2020/2021
KLASY 1

Szanowni Rodzice!
W związku z licznymi pytaniami przypominamy …

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są do klasy 1 z urzędu - mają zapewnione miejsce w klasie 1, po złożeniu w sekretariacie szkoły druku ZGŁOSZENIA. Dzieci te nie uczestniczą w prowadzonej rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.
Publikowane listy uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych dotyczą tylko tych uczniów, którzy zamieszkują poza obwodem Naszej Szkoły. Rodzice tych uczniów mają obowiązek w dniach od 21 kwietnia od godz. 1300 do 24 kwietnia godz. 1500 potwierdzenia woli zapisu dziecka do szkoły.
      Potwierdzenia woli można dokonać:
    - telefonicznie dzwoniąc do sekretariatu szkoły nr tel. 83 343 37 67,
    - pocztą elektroniczną – adres oraz druk potwierdzenia woli znajduje się na stronie internetowej szkoły.

Przewodnicząca szkolnej komisji rekrutacyjnej
Ewa Majewska

Lista kandydatów
zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych


(21 kwietnia 2020 r.)

Lista kandydatów
przyjętych
i nieprzyjętych


(28 kwietnia 2020 r.)