REKRUTACJA DO KLASY SPORTOWEJ
na rok szkolny 2020/2021
* Klasa IV *

Zapraszamy do składania telefonicznie lub mailowo wniosków do klasy IV sportowej o profilu: gry zespołowe - dziewczęta oraz piłka nożna - chłopcy. Klasę poprowadzą: Pani Patrycja Zaborowska, Pani Renata Korszeń i Pan Miłosz Storto. Informujemy, że wszystkie oryginały oświadczeń dostarczą Państwo po odwołaniu zawieszenia zajęć w szkole.

Chłopcy - piłka nożna
Dziewczęta - gry zespołowe

WNIOSEK o przyjęcie do klasy sportowej (.docx)

REGULAMIN rekrutacji do klasy sportowej (.docx)

Lista kandydatów przyjętych
w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy 4 sportowej
- rok szkolny 2020/2021