ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ

na rok szkolny 2020/2021


D N I   O T W A R T E   S Z K O Ł Y


REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ 2020/2021
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną i w trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, prosimy nie przychodzić do szkoły.
wniosków odbywa się tylko drogą elektroniczną lub listownie. W wyjątkowych sytuacjach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo prośby o zapisanie dziecka.
Rekrutację uczniów do klasy pierwszej prowadzimy od 16 do 31 marca 2020r. Nie ma znaczenia kolejność zgłoszeń.
Wypełnione wnioski wraz z oświadczeniem potwierdzającym spełnienie kryteriów możecie Państwo:
• przesłać listownie na adres szkoły za potwierdzeniem odbioru, jednocześnie prosimy o powiadomienie telefoniczne lub mailowe szkoły o nadaniu przesyłki listowej;
• przesłać skan lub zdjęcie mailowo wszystkich dokumentów i skontaktować się telefonicznie ze szkolą; W temacie wiadomości wpisz „WNIOSEK REKRUTACYJNY”.
Oryginały dokumentów należy złożyć w ciągu trzech dni roboczych po odwołaniu zawieszenia zajęć w szkole, jednak nie później niż do 31 marca 2020r.
WNIOSKI I OŚWIADCZENIA zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

kontakt ze szkołą:
- nr telefonu: 83 343 37 67 (w godzinach od 730 do 1530 odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dotyczące rekrutacji),
- adres internetowy: www.szp5.pl
- adres e-mail: szkolapodstawowa.nr5bp@gmail.com
- adres pocztowy: 21-500 Biała Podlaska, ul. Sidorska 30.

DZIĘKUJEMY ZA ZROZUMIENIE


Od 24 lutego, godz. 800 do 13 marca, godz. 1500 przyjmujemy dzieci do klasy 1
zamieszkałe w obwodzie szkoły na podstawie druku ZGŁOSZENIA.
Szczegóły w zakładce „Zasady przyjęć do klas 1”

Obwód szkoły (.doc)

ZGŁOSZENIE (.doc)

2 marca 2020 roku rozpoczynamy
rekrutację do szkolnych oddziałów przedszkolnych
(do 17 marca 2020 r.)

16 marca 2020 roku rozpoczynamy
rekrutację do klas 1
(do 31 marca 2020 r.)