ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

na rok szkolny 2019/2020


D N I   O T W A R T E   S Z K O Ł Y


Obwód szkoły

20 maja 2019 roku rozpoczynamy
REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do szkolnych oddziałów przedszkolnych
składanie WNIOSKÓW do 31 maja (piątek)

20 maja 2019 roku rozpoczynamy
REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ do klas 1
składanie WNIOSKÓW do 31 maja (piątek)