Projekt „Rodzice bliżej szkoły”
Planowane roczne terminy Zebrań z Rodzicami
w Szkole Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej
w roku szkolnym 2019/2020 organizowane w dwóch grupach:


Grupa 1:
oddziały przedszkolne + klasy 1 - 3 szkoły podstawowej

Grupa 2:
klasy 4 - 8 szkoły podstawowej


11 września 2019 roku
20 listopada 2019 roku
  5 lutego 2020 roku
  6 maja 2020 roku

 
12 września 2019 roku
21 listopada 2019 roku
  6 lutego 2020 roku
  7 maja 2020 roku

   Spotkania odbywają się w pasmach czasowych:

Grupa 1
    godz. 1630 - 1730       oddziały przedszkolne oraz klasy 1 – 3 szkoły podstawowej
Grupa 2
    godz. 1630 - 1730       klasy 4 – 8 szkoły podstawowej

    W dniach Zebrań w godzinach 1630–1730 dyżur pełnią wicedyrektorzy szkół wg nadzoru pedagogicznego:
- mgr Elżbieta Chodyka - nadzór pedagogiczny (nauczyciele: matematyki, fizyki, chemii, przyrody, biologii, katecheci);
- mgr Ewa Majewska - nadzór pedagogiczny (nauczyciele klas 1-3, szkolnych oddziałów przedszkolnych oraz organizacja kształcenia uczniów z niepełnosprawnością);
- mgr Maria Stefaniuk - nadzór pedagogiczny (nauczyciele: j. polski, j. obce, historia, plastyka, muzyka).