Projekt „Rodzice bliżej szkoły”
Planowane terminy spotkań
w Szkole Podstawowej Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej
w roku szkolnym 2018/2019 organizowane w dwóch grupach:


Grupa 1:
oddziały przedszkolne + klasy 1 - 3 szkoły podstawowej

Grupa 2:
klasy 4 - 8 szkoły podstawowej + klasy 3 gimnazjalne


  5 września 2018r.
  7 listopada 2018r.
12 grudnia 2018r.
23 stycznia 2019r.
20 marca 2019r.
  5 czerwca 2019r.

 
  6 września 2018r.
  8 listopada 2018r.
13 grudnia 2018r.
21 stycznia 2019r.
21 marca 2019r.
  6 czerwca 2019r.

   Spotkania odbywają się w pasmach czasowych:

Grupa 1
    godz. 1630 - 1800       klasy 0 oraz klasy 1 – 3 (ranne)
    godz. 1800 - 1930       klasy 1 – 3 (popołudniowe)
Grupa 2
    godz. 1630 - 1730       klasy 4 – 6 szkoły podstawowej
    godz. 1740 - 1830       klasy 7 - 8 szkoły podstawowej oraz klasy 3 gimnazjalne

    W godzinach 1630 – 1800 dyżur pełnią specjaliści szkolni: pedagog, psycholog, logopeda, rehabilitant.

    Wszyscy nauczyciele przebywają w pokoju nauczycielskim w godz. 1700 – 1830

    W dniach spotkań dyżur pełnią wicedyrektorzy szkół wg nadzoru pedagogicznego:
- wicedyrektor szkoły Pani Elżbieta Chodyka (klasy 4-6 szkoły podst.) w godz. 1630–1740
- wicedyrektor szkoły Pani Ewa Majewska (oddziały przedszkolne oraz klasy 1-3 szkoły podst.) w godz. 1730–1930
- wicedyrektor szkoły Pani Maria Stefaniuk (klasy 7 - 8 szkoły podst. oraz klasy 3 gimnazjalne) w godz. 1730–1830

    Dokument wypracowany w porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły