INFORMACJA O WPŁATACH NA OBIADY!


Obiady na miesiąc CZERWIEC 2019 wynosi 52,80 zł.
(12 dni x 4,40 zł. = 52,80 zł.)
uczniowie mogą wykupić w pokoju nr 1
w dniach 30.05 (czwartek), 31.05 (piątek) i 03.06 (poniedziałek) w godz. 800 - 1500

Prosimy o terminowe regulowanie wpłat,
ponieważ po tym terminie nie będzie możliwości wykupienia obiadów.


Opłaty za obiady i inne posiłki mogą być dokonywane bezpośrednio
w pokoju nr 2 w budynku gimnazjum
a także elektronicznie na rachunek bankowy podany poniżej.
Nr konta - 09 1020 1260 0000 0102 0159 5156
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasa, okres żywienia od... do...

Wydanie karty obiadowej w przypadku zapłaty przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez bank na rachunek bankowy szkoły lub okazaniu wpłaty przez korzystającego ze stołówki szkolnej, karty obiadowe do odbioru w pokoju nr 2 w dniach przyjmowania wpłat gotówkowych.
Prosimy o terminowe regulowanie wpłat
Opłata za korzystanie z opieki przedszkolnej, nr konta - 13 1020 1260 0000 0702 0159 5081