INFORMACJA O WPŁATACH NA OBIADY!


Obiady na miesiąc MAJ 2019 wynosi 88,00 zł. (20 dni x 4,40 zł. = 88,00 zł.)
uczniowie mogą wykupić w pokoju nr 2 (kierownik d/s gospodarczych - w budynku gimnazjum)
w dniach 30.04 (wtorek), 06 - 07.05 (poniedziałek - wtorek) w godz. 800 - 1500

Uwaga! Odpisy za miesiąc marzec i kwiecień będą odliczane na podstawie
listy osób zgłaszanych telefonicznie i po dostarczeniu kartek z karty obiadowej.

Prosimy o terminowe regulowanie wpłat,
ponieważ po tym terminie nie będzie możliwości wykupienia obiadów.


Opłaty za obiady i inne posiłki mogą być dokonywane bezpośrednio
w pokoju nr 2 w budynku gimnazjum
a także elektronicznie na rachunek bankowy podany poniżej.
Nr konta - 09 1020 1260 0000 0102 0159 5156
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasa, okres żywienia od... do...

Wydanie karty obiadowej w przypadku zapłaty przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez bank na rachunek bankowy szkoły lub okazaniu wpłaty przez korzystającego ze stołówki szkolnej, karty obiadowe do odbioru w pokoju nr 2 w dniach przyjmowania wpłat gotówkowych.
Prosimy o terminowe regulowanie wpłat
Opłata za korzystanie z opieki przedszkolnej, nr konta - 13 1020 1260 0000 0702 0159 5081