INFORMACJA O WPŁATACH NA OBIADY!


Wpłata za obiady na miesiąc MARZEC 2020 r. wynosi 116,60 zł.
(22 dni x 5,30 zł. = 116,60 zł.)
uczniowie mogą wykupić w pokoju nr 1
w dniach 27.02 (czwartek), 28.02 (piątek) i 02.03 (poniedziałek) w godz. 800 - 1500

Prosimy o terminowe regulowanie wpłat.
Po tym terminie wpłaty proszę dokonywać na konto.


Opłaty za obiady i inne posiłki
mogą być dokonywane bezpośrednio w pokoju nr 1,
a także elektronicznie na rachunek bankowy podany poniżej.
Nr konta - 09 1020 1260 0000 0102 0159 5156
W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko ucznia, klasa, okres żywienia od... do...

Wydanie karty obiadowej w przypadku zapłaty przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty przez bank na rachunek bankowy szkoły lub okazaniu wpłaty przez korzystającego ze stołówki szkolnej, karty obiadowe do odbioru w pokoju nr 1 w dniach przyjmowania wpłat gotówkowych.
Prosimy o terminowe regulowanie wpłat
Opłata za korzystanie z opieki przedszkolnej, nr konta - 13 1020 1260 0000 0702 0159 5081
Opłata na rzecz Rady Rodziców Szkoły, nr konta - 21 8025 0007 0027 3114 2000 0010