M O N O G R A F I A
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5
im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej

Dzieje i rola społeczno – wychowawcza szkoły na przestrzeni lat 1933 – 2013KALENDARIUM
Szkoły Podstawowej nr 5 w Białej Podlaskiej

1933 – 2013