ZADANIA SZKOLNE ZWIĄZANE Z PRZYBLIŻENIEM POSTACI JANA KOCHANOWSKIEGO

 1. Uzasadnienie kandydatury Jana Kochanowskiego na patrona szkoły
 2. Projekt nowego sztandaru szkoły
 3. Konkurs plastyczny "Portret Jana Kochanowskiego"
 4. Gazetki klasowe o Janie Kochanowskim
 5. Apel o Janie Kochanowskim przygotowany przez klasę 5F i 6A
 6. Apel o Janie Kochanowskim przygotowany przez klasę 3C
 7. Wystawa albumów o Janie Kochanowskim
 8. Hymn szkoły
 9. Fraszki

Uzasadnienie kandydatury Jana Kochanowskiego na patrona
Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Białej Podlaskiej

Wybór patrona, Jana Kochanowskiego, zainspiruje naszą szkołę do licznych działań intelektualnych i wychowawczych. Biografia renesansowego, największego poety polskiego i słowiańskiego, nazywanego "kochaniem wieku swego" pozwala uwierzyć młodym ludziom, że nauka (15 lat kształcenia) zarówno na polskim jak i zagranicznym uniwersytecie jest gwarantem dobrego przygotowania do pełnienia ról w dorosłym życiu. Pisarz prowadził życie dworskie, był także sekretarzem i dworzaninem królewskim oraz po założeniu rodziny w 1575 roku pracował jako ziemianin w Czarnolesie. Te trzy różne etapy owocujące odmienną twórczością literacką świadczą o tym, że człowiek powinien być otwarty i przygotowany na różne okoliczności życia. W każdej z tych sytuacji Jan Kochanowski odnajduje zalety, piękno i wartości. Spuścizna poety przesiąknięta jest wiarą w harmonię świata, praw natury oraz możliwości ludzkiego umysłu. Jedną z najwyżej cenionych wartości Jana z Czarnolasu jest obywatelska służba ojczyźnie.

W jednej z pieśni:
"A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym co służą ojczyźnie"

Jakże pragnęlibyśmy, by uczniowie naszej szkoły również cnotę obywatelską uważali za priorytet. Bliską młodzieży powinna być nie tylko wrażliwość na życie społeczne, ale i na przyrodę. Można wspomnieć chociażby uwiecznioną wszystkimi zmysłami kwitnącą lipę, czy zimowe refleksje w "Pieśni XIV". Humanistyczne ideały zrealizowane w życiu i twórczości Jana Kochanowskiego pozwalają zrozumieć wiele tajników ludzkiego życia, skłaniają także do zadumy, iż człowiek realizuje się w pełni jako przyjaciel Boga, ludzi i przyrody. Pisarzowi nie obca była rozpacz, której dał wyraz w cyklu „Trenów”. Uczucie, miłość rodziców wobec dzieci to temat, który interesuje zarówno pierwszo- jak i szóstoklasistę, pedagoga i rodziców.

W zjednoczonej Europie nie wystarczy znajomość ojczystego języka. Jan Kochanowski był pisarzem dwujęzykowym, a europejską sławę zapewniła mu wówczas biegła znajomość języka łacińskiego. To kolejna motywacja do uczniowskich wysiłków. Inspiracją do pracy i twórczych poszukiwań przykładów zaczerpniętych z twórczości bądź z życia szesnastowiecznego pisarza można by mnożyć wiele. Oby zaczęła je wcielać w życie społeczność naszej szkoły, wówczas imię Jana Kochanowskiego przyniesie współczesną sławę nie tylko miastu, lecz i Rzeczypospolitej.

Projekt nowego sztandaru szkoły

Sztandar zaprojektował
Jarosław Struk - nauczyciel plastyki

Konkurs plastyczny "PORTRET JANA KOCHANOWSKIEGO"

W pierwszych miesiącach roku szkolnego w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Białej Podlaskiej odbył się konkurs plastyczny „Portret Jana Kochanowskiego”. Do konkursu przystąpiło 394 uczniów z klas 0-VI, wykonując prace indywidualnie i grupowo o różnorodnej technice. Nagrody przyznano następującym uczniom.
  Technika płaska: rysunek, malarstwo, collage, wydzieranka...
  Kategoriia klas 0-III
I miejsce
Ewelina Beń kl. 3e
II miejsce
Alicja Marczewska kl. 0a
III miejsce
Weronika Syrytczyk kl. 1a
Wyróżnienia przyznano następującym uczniom:
 • Martyna Kolat kl. 0b
 • Anna Grundo kl. 0a
 • Rafał Uss kl. 1a
 • Rafał Szabluk kl. 1a
 • Monika Szymańska kl. 2b
 • Weronika Pawlak kl. 2b
 • Paulina Panasiuk kl. 3b
 • Magda Łęczycka kl. 3e
        
        
  Kategoriia klas IV-VI
I miejsce
Marta Demianiuk kl. 6a
II miejsce
Halszka Hołubowicz kl. 5a
III miejsce
Milena Buczyńska kl. 6b
Justyna Chwalczuk kl. 6b
Wyróżnienia przyznano następującym uczniom:
 • Klaudia Szawarniak kl. 6c
 • Katarzyna Maciejewska kl. 5a
 • Weronika Kwitek kl. 6b
 • Justyna Jakubiuk kl. 5b
 • Małgorzata Kowalczuk kl. 4c
 • Patryk Starnawski kl. 5c
 • Aleksandra Chaberska kl. 6a
 • Katarzyna Libera kl. 5b
 • Paulina Paprocka kl. 5b
 • Łukasz Maliszewski kl. 5f
 • Damian Bechta kl. 5f
 • Aleksandra Łaska kl. 5a
 • Patrycja Januszko kl. 6b
 • Paula Weremko kl. 5b
  Technika przestrzenna: rzeźba, płaskorzeźba
  Kategoriia klas III-VI
I miejsce
Katarzyna Sikora kl. 5a
III miejsce
Paulina Kalita kl. 5a
II miejsce
Rafał Klimaszewski kl. 5c
Wyróżnienia przyznano następującym uczniom:
 • Olga Michaluk kl. 3c
 • Karol Wicherkiewicz kl. 5a
 • Katarzyna Maciejewska kl. 5a
 • Halszka Hołubowicz kl. 5a
 • Karolina Maciejewicz kl. 5a
 • Gabriela Kamecka kl. 5f
 • Marlena Kołodziej kl. 5a
 • Magda Abramowicz kl. 5a
 • Marcin Milczarski kl. 5b
 • Wojciech Banasiuk kl. 5b
        
     

Gazetki klasowe o Janie Kochanowskim
(wybranych 8 spośród 23 gazetek)

Apel przygotowany przez klasę 5F i 6A

Apel przygotowany przez klasę 3C

Wystawa albumów o Janie Kochanowskim

Hymn szkoły

muzyka:
  Wojciech Lesiuk - nauczyciel muzyki
słowa:
  Ewelina Michaluk - uczennica kl. 5dSplećmy dłonie, stańmy w krąg,
Niech ta więź przeniknie w głąb,
My jesteśmy Polską młodą,
Budujemy przyszłość nową.

  Ref. Musisz marzyć, musisz być.
      Z uniesioną głową idź.

Dużo pytań, niejasności
Wzbudza falę nieufności.
Chcemy pokój mieć na świecie.
Chcemy wielką miłość wzniecić.
  Ref.
Niech przywódcą będzie dobro,
Niech nam służy jako godło.
Razem wszyscy wnieśmy wkład.
Każdy człowiek to nasz brat.
  Ref.
Zbudujemy nowy świat.
Motto nasze: trud i ład,
Szlachetności łańcuch długi,
Niech pojedna wszystkich ludzi.
  Ref.

Fraszki

        Najdziesz tu fraszkę dobrą, najdziesz złą i średnią,
        Nie wszytkoć mury wiodą materyją przednią;
        Z boków cegłę rumieńszą i kamień ciosany,
        W pośrodek sztuki kładą i gruz brukowany.

                                                Jan Kochanowski

W roku szkolnym 2004/2005 ogłoszono redakcję fraszek w związku z harmonogramem prac wokół przyszłego patrona szkoły Jana Kochanowskiego. Inspiracją były naturalnie utwory Jana z Czarnolasu. Na zajęciach kół polonistycznych prowadzonych przez nauczycielki języka polskiego omówiono wybrane fraszki Jana Kochanowskiego oraz skonfrontowano je ze współczesnymi reprezentantami tego gatunku literackiego. Szerokie grono uczniów podjęło próbę pisarską. Często powstawały proste rymowanki o dowolnej tematyce. Jednak, by nie gasić twórczego ducha, prezentujemy – jako nagrodę – większość z nich.
A. Czeczelewska*W. Lasiecka*E. Michalski* N. Sałyga*M. Sałyga*K. Maciejewska* H. Hołubowicz*P. Wiencis*A. Patrejko* N. Niczyporuk*K. Sagan*A. Cichosz* K. Kosińska*M. Wojczuk*D. Borysiuk* M. Krupska, M. Mikołajczuk*E. Tchórzewska* P. Weremko*E. Kuźmiński*P. Sikora* A. Kwitek*J. Jakubiuk, K. Semenowicz. D. Tatus* W. Zieliński*D. Grochowski, B. Stachyra* T. Fyk, P. Podolec*A. Różycka, A. Zalewska* Ł. Biegajło*K. Forsztek*P. Gilewski* M. Marcola*K. Dejneko*M. Wójtowicz* R. Walczuk*P. Polok*J. Cydejko* M. Niczyporuk*M. Kociuk*P. Najdychor* Ł. Skóra*M. Buczyńska*T. Adach* D. Leśniak, M. Rypina*J. Skóra*O. Momot* G. Pawlak*M. Paluch*A. Kołpak* E. Prokopiuk*

	
	Adriana Czeczelewska
	klasa 6d
	
	O STOŁÓWCE
	
	Na tej przerwie każdy spieszy
	Do stołówki na kotlety
	Pyszne dania tam serwują,
	Dzieci chętnie tam przyjmują.
	---------------------------------------
	
	
	Weronika Lasiecka
	klasa 6d
	
	Po szkolnym podwórku chodzą dwie kaczki
	Człapią i kwaczą, stroszą żółte kubraczki
	Rozgadane w wielkim tłumie,
	Ale nikt ich nie rozumie.
	---------------------------------------
	
		
	Emil Michalski
	klasa 6d
	
	  MĄDRZEJSI
	
	Mądry głupiemu ustępuje i dlatego
	Ten świat tak wygląda...
	
	  NOWOBOGACKI
	
	Do kariery
	Przez afery
	Dzięcioł
	Szczęścia nie wystuka
	Ale guza.
	---------------------------------------
	
	
	Nina Sałyga
	klasa 6c
	
	  NA PATRONA
	
	Panie Kochanowski,
	Janie z Czarnolasu!
	Czytamy Twe fraszki
	Od czasu do czasu.
	
	Ale teraz wszyscy
	Po treny sięgamy,
	Bo Ciebie, poeto, za patrona mamy.
	---------------------------------------
	
	
	Magda Sałyga
	klasa 5c
	
	  NA SZKOŁĘ
	
	Szkoło Podstawowa,
	„Piąteczko kochana”!
	Witamy Cię co dzień
	Z samiutkiego rana.
		
	Pilnie się uczymy,
	Czytamy, piszemy.
	Czasem przy tym jakąś
	Szybę rozbijemy.
	---------------------------------------
	
	
	Katarzyna Maciejewska
	klasa 5a
	
	  NA JABŁOŃ
	
	Pszczółko, siądź na mym kwiatku i odpocznij sobie.
	Znajdziesz tu słodki nektar, obiecuję tobie.
	Korzyści będą dla nas obu, gwarantuję:
	Ty się najesz do syta, ja zaowocuję.
	
	  KLAUN
	  
	Na arenie cyrku gra,
	Zawsze aplauz dzieci ma.
	Śmieszy wszystkich i żongluje,
	Klaun Marceli występuje.
	---------------------------------------
	
	
	Halszka Hołubowicz
	klasa 5a
	
	  O JANIE
	
	Kochanowski tęga głowa,
	Swoje myśli składał w słowa.
	Miał Urszulkę, którą kochał nad życie,
	Więc po jej śmierci płakał należycie,
	A pod lipą z Czarnolasu,
	Pisał treny dla wszechczasów.
	---------------------------------------
	
	Autor nieznany
	
	Urodził się w Radomskiem,
	Daleko za Śląskiem,
	Mieszkał dokładnie w Sycynie
	I lubił chodzić po drabinie.
	
	Kochanowski z Padwy wrócił,
	Czym przyjaciół swych zasmucił.
	
	Kochanowski pisze swe elegie po łacinie
	I dlatego szybko nie zginie.
	
	W „odrodzeniu” tworzył dzieła,
	By pamięć o nim nie odfrunęła.
	
	Gdy Kochanowski kończył grę w karty,
	Robił dla wszystkich żarty,
	A gdy był zmęczony
	Siadał pod drzewem wycieńczony
	I pisał swoje śmieszne fraszki,
	Które były na temat traszki.
	---------------------------------------
	
	
	Piotr Wiencis
	klasa 6d
	
	Jeśli notujesz coś w zeszycie,
	zanotuj też w głowie,
	a przyda ci się to na całe życie.
	---------------------------------------
	
	
	Agnieszka Patrejko
	klasa 6d
	
	  KOMPUTERY
	
	Komputery wszystkim znane.
	Zawsze mile są widziane.
	Kasia, Ada, Ola, Wera,
	Wiedzą, co to wielka „dera”.
	Dera jest to klawiatura,
	A bez myszki słaba fura.
	Chociaż masz tak mało lat,
	Przez komputer poznasz świat.
	Może stworzysz program nowy,
	Który będzie odlotowy.
	Lecz nie ważne są dolary,
	Tylko wiedza i świat klawy!
	---------------------------------------
	
	
	Natalia Niczyporuk
	klasa 6d
	
	  FRASZKA O PATRONIE
	
	Szesnastowieczny poeta polski,
	To oczywiście Jan Kochanowski.
	Pisał o córkach, życiu, cierpieniu.
	Zawsze pomagał swemu natchnieniu.
	Patronem szkoły teraz zostanie
	Więc każdy musi, znać o nim zdanie.
	---------------------------------------
	
	
	Jakub Sagan
	klasa 6d
	
	  NA SZKOŁĘ
	
	Dnia każdego, wczesnym rankiem
	Kiedy ptactwo siedzi w gnieździe
	Brama szkoły się otwiera
	I dzieciaków sennych zbiera.
	Jak rozbudzić te marudy, które
	W szkole męczą nudy?
	Czy wystarczy uśmiech Pani?
	...............................
	Szkoła będzie i tak „do bani”.
	---------------------------------------
	
	
	Anna Cichosz
	klasa 6d
	
	  WIELKI ASTRONOM
	
	Dorosły Mikołaj Kopernik
	Zajada toruński piernik,
	Myśli o gwiazdozbiorach
	I marzy o szlacheckich dworach.
	---------------------------------------
	
	
	Katarzyna Kosińska
	klasa 6d
	
	  KOMÓRKOWCY
	
	Wszyscy dziś komórki mają
	Dzwonią, piszą i gadają
	Dzwoni Wera, gada Ada
	Komórkowców całe stada.
	Nawet Olka, gdy choruje
	Dzwoni i esemesuje.
	Może już w niedługim czasie
	W telefonów tym hałasie
	Znikną zwykłe gdzieś rozmowy
	Tak jak kiedyś, oko w oko
	Tylko tekst esemesowy
	Gdzieś w eterze, tam, wysoko.
	---------------------------------------
	
	
	Marta Wojczuk
	klasa 6c
	
	  (***)
	
	Jan Kochanowski dziś szkoły patronem,
	Bo fraszki jego podniebnym sokołem,
	A treny jak drzewa w odwiecznym lesie.
	Wszystko to razem w darze uczniom niesie.
	---------------------------------------
	
	
	Dominika Borysiuk
	klasa 5c
	
	  NA ŚWIAT
	
	Zawsze i wszędzie kochać Cię będzie
	Nasz świat ubogi, dla niektórych srogi.
	Gdy trzeba będzie, wszystko zdobędzie
	I wszystko przetrwa, gdy w miłości będzie.
	---------------------------------------
	
	
	Magdalena Krupska, Magda Mikołajczuk
	klasa 4e
	
	  NA SZKOŁĘ
	
	Nasza szkoła ma numer pięć,
	Więc wszystko w niej też jest na pięć.
	Nasze lekcje to przyjemność
	Na nich ćwiczymy mózgów pojemność.
	Nauczyciele to przyjaciele
	Samych piąteczek stawiają wiele.
	
	  O DYREKCJI SZKOŁY
	
	Dyrekcja szkoły, zacne osoby
	Pan i trzy panie do ozdoby
	Są zajęci i ciągle pracują
	Czasem pouczą, zawsze wychowują,
	Dbają, by szkoła, do której chodzimy,
	Słynęła z ładu i dyscypliny.
	
	  O RELIGII
	
	Panie katechetki pełne cierpliwości
	Wpajają na lekcjach zasady grzeczności.
	Starają się zmienić uczniowską przekorę
	W spokój posłuszeństwo, dobroć i pokorę.
	My się im dziwimy – po co tyle trudu?
	Wszyscy dobrze wiemy – tu potrzeba cudu!
	
	  O BIBLIOTECE SZKOLNEJ
	
	Ważne miejsce w szkole to biblioteka,
	Gdzie tysiąc książek na nas czeka.
	Lubimy panie, które tam pracują
	I wszystkich uczniów mile obsługują.
	Znają na pamięć nasze zmartwienia
	I zamiast lektur dają streszczenia.
	
	  NA GEOGRAFIĘ
	  
	Na geografii mapy wszystkie znamy,
	Ale drogi do domu nie pamiętamy.
	
	  NA MATEMATYKĘ
	
	Chodzę na koło matematyczne,
	Bo bardzo lubię myślenie logiczne.
	Mnożę i dzielę duże sumy,
	Szybko policzę w paczce gumy,
	Odróżnię kwadrat od trójkąta,
	Poznam tajemnicę każdego kąta.
	
	  O DENTYSTCE SZKOLNEJ
	
	Pani dentystka – nasze wybawienie
	Wtedy, gdy mamy wielkie zmartwienie.
	Przyjmie nas zawsze, gdy tylko chcemy
	Bo wie, że do niej z lekcji wiejemy.
	I wtedy zamiast pałki z polskiego
	Tracimy tylko zęba mlecznego.
	---------------------------------------
	
	
	Emilia Tchórzewska
	klasa 4e
	
		SZKOŁA
	
	Stoi budynek okazały taki,
	Którego kochają wszystkie dzieciaki.
	Ze wszystkich stron biegną do niego,
	Pilnują godzin otwarcia jego.
	
	W środku hałasy, śpiewy brzmią na całego,
	Że trudno głosu usłyszeć swego.
	Lecz kiedy dzwonek zadźwięczy srogi,
	Każdy za pas bierze z pośpiechem nogi.
	
	Biegnie do klasy do ławki siada
	I słucha pilnie, co pani opowiada.
	Tak to mijają dni i miesiące
	I godzin można liczyć tysiące.
	
	Lecz kiedy letni rozkwitnie kwiat
	I wokoło cały zapachnie świat.
	Cała gromada ta rozbrykana,
	Biegnie do szkoły na galowo ubrana.
	Słucha przemówień, świadectwo odbiera
	I patrzy pilnie, co ono zawiera.
	
	I każdemu, komu przez dziesięć miesięcy była ciężka praca
	Z radosnym uśmiechem do domu powraca.
	---------------------------------------
	
	
	Paula Weremko
	klasa 5c
				
		PIES
	
	Najlepszy przyjaciel człowieka
	W schronisku na ciebie czeka.
	Odwdzięczy się Tobie miłością,
	Jeśli obdarzysz go radością.	
	---------------------------------------
	
	
	Emil Kuźmiński
	klasa 5b
	
		(***)
	
	Ciesz się zdrowiem, urodą i miłością,
	Bo niedługo będziesz cieszył się starością.	
	---------------------------------------
	
	
	Piotr Sikora
	klasa 5b
	
		POETO
	
	Jestem poetą z głową nie tą,
	Ale fraszki układam z podnietą.	
	---------------------------------------
	
	
	Ola Kwitek
	klasa 5b
	
		SZKOLNA RZECZYWISTOŚĆ
	
	Wszyscy myślą o szkole,
	A ja leniuchować wolę.
	
	Nasza pani od polskiego,
	Śmieje się z byle czego,
	
	No, a pani od plastyki
	Ciągle robi nam żarciki.
	
	Dzisiaj na lekcji muzyki,
	Darliśmy się jak indyki.
	
	Szybko idziemy na „anglika”,
	A zaraz potem będzie technika.
	
	Informatyka to fajna sprawa,
	Włączam komputer i jest zabawa.
	
	Najfajniej jest na w-f – ie,
	Bo tańczymy przy RMF – ie.	
	---------------------------------------
	
	
	Justyna Jakubiuk, Katarzyna Semenowicz, Daria Tatus
	klasa 5b
	
		SZKOŁA
	
	Szkoła mój przyjaciel wielki,
	Tylko dla zabawy i szkolnej gierki.
	Konkursy to wielka zabawa,
	Gdy przyjaciel w nich pomaga.
	Lecz gdy na lekcje czas nadchodzi,
	Pustka w głowie się nam rodzi.
	Obawa i strach oblewa nas,
	Gdy do tablicy nadchodzi czas.
	Gdy ostatni dzwonek zabrzmi,
	Wszyscy się łapiemy za drzwi.	
	---------------------------------------
	
	
	Wacek Zieliński
	klasa 5b
	
		MRÓZ
	
	Mróz
	Wyczarował dla ciebie
	Srebrzysty ogród pełen róż.
	Dobre gwiazdy na niebie
	Lśnią tuż
	W drodze zgubił je dla was Wielki Wóz.	
	---------------------------------------
	
	
	Daniel Grochowski, Bartek Stachyra
	klasa 4e
	
		(***)
	
	Tik tak, tik tak
	Zegar daje nam znak,
	Że do szkoły trzeba iść,
	By mądrym być.
	Można w szkole bawić się
	I na przerwach cieszyć się.
	Lekcje bardzo są ciekawe
	Wszyscy piszą i czytają,
	Wiedzę do głowy wchłaniają.
	W klasie sami przyjaciele
	Przyjaciół wielki krąg,
	Przecież trzeba tak niewiele,
	Jeden uśmiech, mały bąk.	
	---------------------------------------
	
	
	Tomasz Fyk, Piotr Podolec
	klasa 4e

		PIŁKA
	
	Piłka się odbiła,
	Szybko potoczyła.
	Gdyby się nie odbiła,
	Piłką by nie była.
	
		PRZYRODA
	
	Piękne góry, lasy i doliny,
	Ale najpiękniejsze
	Wspaniałe niziny.
	Miło na nie patrzeć
	Serce się raduje,
	Ale jeszcze milej
	Kiedy się maluje.
	
		WSPOMNIENIA
	
	Zimą sypie śnieg,
	Latem świeci słońce
	Wspomnienia przetrwają
	Zimne i gorące.
	
		CHWILA
	
	Wszystko na tym świecie
	Bardzo szybko mija,
	Więc się raduj bracie,
	Tym co niesie chwila.	
	---------------------------------------
	
	
	Ola Różycka, Ola Zalewska
	klasa 4e
	
		(***)
	
	Ludzie robią bardzo źle,
	Nie potrafią zachować się.
	Niszczą kwiaty, wokół zieleń
	W poniedziałek i w niedzielę.
	
	Nie niszcz przyrody,
	Bo to nasz skarb.
	Bo bez niej świat
	Nie jest nic wart!	
	---------------------------------------
	
	
	Łukasz Biegajło
	klasa 5e
	
	Przyjaciół masz wokół wielu,
	Lecz o nich zapomniałeś, mój przyjacielu.
	A gdy nieszczęście cię przygnie do ziemi,
	Czekasz, aż zjawi się któryś i los twój odmieni.	
	---------------------------------------
	
	
	Karol Forsztek
	klasa 5e
	
		(***)
	
	Co, gdzie, jak, kiedy no i po co?
	Myślał filozof ciemną nocą.
	Dojrzał już myśl jak płomień jasną,
	Ale zagapił się i zasnął.	
	---------------------------------------
	
	
	Patryk Gilewski
	klasa 5e
	
		PIŁKA NOŻNA
	
	Piłka to moja choroba, nieuleczalna,
	Chociaż bardzo fajna.
	Gdy ją kopię,
	Czuję się jak w niebie.
	Chociaż nogi bolą, to nic.
	Ja dalej chcę z nią żyć.
	Jest jak promyk słońca na niebie,
	Co rozświetla mi dzień.
	To moja ulubiona koleżanka – piłka.	
	---------------------------------------
	
	
	Marcin Marcola
	klasa 5e
	
		(***)
	
	Nie usiądę pod lipą,
	Nie odpocznę sobie.
	Mam wykonać album,
	Więc jakoś go zrobię.	
	---------------------------------------
	
	
	Karol Dejneko
	klasa 5e
	
		(***)
	
	Wczoraj wspierał jednych,
	Dziś z drugimi trzyma.
	Zmienia się jak pory roku,
	Dziś jest lato, jutro zima.	
	---------------------------------------
	
	
	Mateusz Wójtowicz
	klasa 5e
	
		KOT
	
	Pod piwnicą dziurka mała,
	W dziurce myszka zamieszkała.
	Wszędzie, gdzie chce, nieźle broi,
	Pana domu się nie boi.
	A gdy zjawia się kot bury,
	Zaraz wraca, myk do dziury.	
	---------------------------------------
	
	
	Rafał Walczuk
	klasa 5e
	
		NA LENISTWO
	
	Lenistwo drogie!
	Życie ubogie!
	Kto cię posiada,
	To temu biada.
	Dzień w dzień próżnuje,
	Lenistwo szanuje.
	Bez pracy i w biedzie
	W lenistwie przebywa.
	Sam nie wie kiedy,
	Mu latek przybywa.	
	---------------------------------------
	
	
	Paweł Polok
	klasa 5e
	
		SPORTOWIEC
		
	Lubię grać w piłkę, gdy jestem zdrowy.
	Kolegów mam fajnych i bardzo morowych.
	Lubię, gdy wpada piłka w bramkę,
	Bo mamy z kolegami frajdę.
	Jest to miły sport dla nóg
	I codzienny trening nie znudzi się znów.	
	---------------------------------------
	
	
	Jakub Cydejko
	klasa 5d
	
		PRZYPOMNIENIE
	
	Jeśli komuś się wydaje,
	że za Polską świat jest rajem.
	Przypomnę:
	Z raju się wypędza!
	Kto nie wierzy,
	Niech zapyta księdza.	
	---------------------------------------
	
	
	Magda Niczyporuk
	klasa 5d
	
		PIERWIOSNEK
	
	Jeszcze w polu tyle śniegu,
	Jeszcze strumyk lodem ścięty,
	A pierwiosnek już na brzegu
	Wyrósł piękny, uśmiechnięty.
	
	---------------------------------------
	
	
	Maria Kociuk
	klasa 5d	
		NA SZKOŁĘ
	
	Uczniu! Siądź pod mym dachem i odpocznij sobie,
	Nie dosięgnie Cię tu nauczyciel, obiecuję ja Tobie.
	Tutaj zawsze są obiadki,
	Tu komputery, tu dyskoteki wdzięcznie zapraszają.
	A ja swym pięknym wizerunkiem sprawić umiem,
	Że uczniowie chętnie przybywają.
	
		WAGAROWICZ
	
	Jeśli nie wagarujesz,
	To dlaczego zeszyty ciągle przepisujesz?
	
		EKOLODZY
	
	Cóż, że przestrzegają,
	Oni o cały świat dbają!	
	---------------------------------------
	
	
	Paulina Najdychor
	klasa 5d
	
		UCZENNICA
	
	Z boleścią w sercu poszłam do pokoju swego,
	By napić się soku ciepłego.
	Soczek był malinowy,
	Więc wszedł mi rozum do głowy.
	
	Lekcje odrobić chciałam,
	Lecz tematu z majmy nie miałam.
	Do Eweliny numer wykręciłam,
	Godzinę później z tematem wróciłam.
	
	Szybko tematów sześć przepisałam
	I w grę sims 2 później zagrałam.
	Natalia mi ją pożyczyła,
	Bym zimą w domu z nudów nie gniła.	
	---------------------------------------
	
	
	Łukasz Skóra
	klasa 5d
	
		MÓJ PSI PRZYJACIEL
	
	Ten mój pies kochany
	Layon się nazywa
	Lubi robić sztuczki
	Czasem smutny bywa
	
	Jada karmę „Puffi”
	Uwielbia też kości
	I głośno szczeka
	Na nieproszonych gości
	
	Nigdy mnie nie słucha
	Nawet mi ucieka
	Lecz gdy wracam do domu
	Merda ogonem z daleka
	
	Ma swoje mieszkanie
	Przy sąsiada murku
	To ocieplona buda
	W kojcu na podwórku
	
	Lubi długie spacery
	Czesanie szczotką futerka
	Oraz granie ze mną
	W piłkę lub też w berka
	
	Kocham go ogromnie
	Traktuję jak przyjaciela
	Lecz on mnie nie uważa
	Za swego właściciela	
	---------------------------------------
	
	
	Martyna Buczyńska
	klasa 5d
	
		SZKOŁA
	
	Dziś do szkoły się wybrałam.
	Rano worka zapomniałam,
	Bluzkę inką zabrudziłam
	I też zębów nie umyłam.
	
	Dwóch zeszytów nie zabrałam
	I ołówek połamałam.
	Zapomniałam o kartkówce,
	Miałam chaos w swojej główce.
	Same dwóje dziś dostałam
	I uwagi zapisałam.
	
	Nagle, coś tam zadzwoniło
	I ze snu mnie obudziło.
	Okazało się to wtedy,
	Że to wszystko mi się śniło.
	
	Więc na koniec dobra rada
	Zawsze lekcje swe ODRABIAJ!	
	---------------------------------------
	
	
	Tomasz Adach
	klasa 6e
	
		O PIŁKARZACH BEZ AMBICJI
	
	Przegrali mecz trzy zero,
	A jednak się weselą.	
	---------------------------------------
	
	
	Damian Leśniak, Maciej Rypina
	klasa 6e
	
		PIŁKA PIŁECZKA
	
	Piłka, piłeczka!!!
	W kąt idzie teczka,
	Gdy się wyturlasz z kąta.
	
	Czy zima, czy wiosna
	Ty skaczesz radosna
	Aż na zegarku dziewiąta.
	
	Jestem Tobie piłeczko
	Do końca oddany
	To nic,
	Że czasem w szkole nieprzygotowany.	
	---------------------------------------
	
	
	Jakub Skóra
	klasa 6e
	
		PIŁKA NOŻNA
	
	Piłka nożna jest dyscypliną
	Dla silnych i wytrwałych,
	A nie dla ludzi ociężałych.
	Wiedzą o tym mali duzi,
	Iż piłka nasz organizm budzi
	I nie, jak mówią nieliczni,
	Jest sportem tragicznym.
	Kontuzji jest bardzo mało
	I tylko wtedy cierpi nasze ciało.
	Przyjemnie jest być sławnym jak Zidane
	I mieć fryzury jak Beckham.
	Są tu też gwiazdy jak Figo
	I technicy jak Ronaldinho.
	Ten sport daje dużo pieniędzy,
	Kiedy tylko nam się poszczęści.
	Występowanie w Realu z Hiszpanii
	Lub w trochę słabszej Wiśle nie rani.
	Piłka jest jedna, a bramki dwie
	I to już tyle o pięknej grze.	
	---------------------------------------
	
	
	Olga Momot
	klasa 4b
	
		KTO WAŻNIEJSZY?
	
	Spotkały się podmiot i orzeczenie,
	Pokłóciły – kto ma większe znaczenie.
	Podmiot mówi – to ja jestem osobą,
	Dlatego w zdaniu góruję nad tobą.
	To nieprawda – orzeczenie się śmieje,
	Ja decyduję co się z tobą dzieje,
	Co robisz i w jakim jesteś stanie,
	Czy nie ważniejsze jest moje zadanie?
	Nie chcę się kłócić – rzekł podmiot w pokorze,
	Z moimi określeniami gang stworzę.
	Tak powstała grupa podmiotu właśnie,
	Wtem jak orzeczenie głośno nie wrzaśnie.
	Na to ja stworzę grupę orzeczenia,
	Tak położę kres nieporozumienia.
	I już się nie kłócą, bo mają grupy,
	Które my w zdaniu składamy do kupy.	
	---------------------------------------
	
	
	Gabriela Pawlak
	klasa 4d
	
		MÓJ KOMPUTER
	
	Mój komputer jak choroba,
	Każdy wirus w nim się chowa.
	Dzisiaj ospa, jutro grypa
	Każda go choroba chwyta.
	Co dzień rano na śniadanie
	Witaminki mu podaję.
	Nie pomaga, wielka szkoda,
	Mocno trzyma się choroba.
	Nowy pomysł więc już mam
	Antywirusa mu wgram!
	Teraz kłopot mam już z głowy,
	Bo komputer wyleczony!	
	---------------------------------------
	
	
	Marta Paluch
	klasa 4b
	
		OSZCZĘDNY
	
	Zbierał pieniądze całą zimę,
	Skrzętnie je chował pod pierzynę.
	Codziennie liczył przychody,
	A latem wydał na lody.	
	---------------------------------------
	
	
	Alicja Kołpak
	klasa 4b
	
		PRZYJACIELE
	
	Mieszkał sobie w lesie szpak,
	Który miał na imię Mak.
	Miał przyjaciół wiele, jeden z nich nazywał się Felek.
	Felek był to wróbelek.
	Felek mieszkał w w oborze
	A Mak w norze
	Felek mieszkał nijako,
	A Mak jako tako.
	Mak słynął z mądrości,
	A Felek z niewierności.
	Choć tacy do siebie niepodobni,
	Mak i Felek byli ze sobą zgodni.	
	---------------------------------------
	
	
	Edyta Prokopiuk
	klasa 4d
	
		WILK I BORSUK
	
	Wilk przyjaźnił się z borsukiem,
	Chociaż borsuk był nieukiem.
	Tak nie można – wilk tłumaczy
	Wiedza wiele w życiu znaczy.
	Cóż to jednak dla borsuka,
	Borsuk innych zajęć szuka.
	Iść do szkoły? – dobre sobie
	Wolę robić to, co robię.
	A najbardziej sobie cenię
	Na leżaku mym leżenie.
	Leżał zatem na okrągło
	I niczego nie osiągnął.	
	---------------------------------------