DOKUMENTY SZKOŁY
STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ (.pdf)

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 (.pdf)

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej (.doc)