UROCZYSTE ŚLUBOWANIE
PIERWSZOKLASISTÓW PIĄTKI

21 października 2020 roku

      Dnia 21 października 2021 roku najmłodsi wychowankowie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Jana Kochanowskiego w Białej Podlaskiej zostali uroczyście włączeni do grona uczniów Naszej Szkoły. Niestety nie mogliśmy, tak jak co roku, wspólnie uczestniczyć w tej doniosłej chwili. Powód tego jest nam wszystkim znany – PANDEMIA. Pierwszoklasiści wraz z nauczycielami i rodzicami przygotowali piękny nowy ceremoniał ŚLUBOWANIA i PASOWANIA na ucznia PIĄTKI z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego. Pięknie udekorowane na tę okazję sale lekcyjne oraz odświętnie przyozdobiony Kącik Patrona Szkoły Jana Kochanowskiego, przy którym uczniowie symbolicznie przypieczętowali akt złożenia ŚLUBOWANIA oraz wspólna sesja zdjęciowa będąca pamiątką z tej doniosłej chwili to stałe elementy tego wydarzenia.
      W uroczystości uczestniczyli:
      dyrektor Szkoły - pani Violetta Chmielewska,
      wicedyrektor szkoły – pani Ewa Majewska,
      przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły – pani Renata Gawrysiuk
      oraz główni bohaterowie tego wydarzenia - uczniowie i nauczyciele uczący w klasach pierwszych:
w klasie 1a – uczniowie pracujący pod kierunkiem pani Elżbiety Smęt (nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej), pani Agnieszki Twardowskiej (pedagoga wspomagającego),
w klasie 1b – uczniowie pracujący pod kierunkiem pani Anny Hołonowicz (nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej), pani Joanny Ostaszewskiej (pedagoga wspomagającego),
w klasie 1c – uczniowie pracujący pod kierunkiem pani Beaty Wiencis,
w klasie 1d – uczniowie pracujący pod kierunkiem pani Ewy Mojsy.
      Uroczystość prowadziły nauczycielki/opiekunowie szkolnego Samorządu Szkolnego – pani Ewa Kuzawska oraz pani Katarzyna Bielecka. Złożone przez Pierwszoklasistów Ślubowanie odebrała pani Dyrektor Violetta Chmielewska, która pasowała każdego Pierwszaka na ucznia szkoły. Uczniowie ubrani na galowo zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, ale przede wszystkim piękną postawę adekwatną do doniosłości tej uroczystości. Po pasowaniu gospodarze klas pierwszych potwierdzili ślubowanie w kronice Samorządu Uczniowskiego. Oficjalną część uroczystości zakończyły życzenia i podarunki przekazane przez:
- dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej pana Igora Dzikiewicza w postaci opasek odblaskowych dla każdego ucznia oraz kamizelek odblaskowych dla uczniów idących w kolumnie,
- panią Dyrektor Szkoły w postaci pięknych, kolorowych dyplomów pamiątkowych,
- przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły w postaci ozdobnej ramy do oprawy pamiątkowych zdjęć zamieszczanych w szkolnej GALERII PIERWSZOKLASISTÓW PIĄTKI.
      Pierwszoklasiści wraz ze swoimi wychowawcami zasadzili w donicach jesienne wrzosy przy portrecie Patrona Szkoły Jana Kochanowskiego oraz przy pomniku Józefa Piłsudskiego znajdującym się na placu szkoły. Ten dzień na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów.

      Wszystkim Pierwszoklasistom życzymy radości płynącej z nauki.KLASA 1A     (Film w przygotowaniu)


KLASA 1B     (Film w przygotowaniu)


KLASA 1C     (Film w przygotowaniu)


KLASA 1D     (Film w przygotowaniu)