NAKRĘCENI NA POMAGANIE!

      W PIĄTCE od lat w jednej ławce szkolnej uczą się, integrują i pomagają sobie wzajemnie uczniowie pełnosprawni z ich niepełnosprawnymi rówieśnikami. Tym samym naszej społeczności nie są obce idee niesienia pomocy potrzebującym, czego wielokrotnie daliśmy wyraz organizując wielkie, wolontariackie projekty
Teraz dzięki WIELKIEMU SERCU, które pomieści mnóstwo kolorowych nakrętek, przekazanemu szkole przez Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Pana Bogusława Broniewicza oraz radnego Miasta Biała Podlaska, byłego dyrektora szkoły, pana Jana Jakubca NASZ WSPÓLNY CEL będzie prosty – Mała plastikowa nakrętka, a pomoc taka ogromna!
NASZE SERCE jest tym cenniejsze, że zostało zakupione ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej zorganizowanej przez Stowarzyszenie BIAŁA SAMORZĄDOWA.
     

Dziękujemy!
      Od dziś wszyscy nakręcamy się na pomaganie!