Konkurs plastyczny dla klas 4 - 8
"Moja Unia Europejska"

Serdecznie zapraszamy uczniów z Państwa szkoły (klasy IV-VIII) do uczestnictwa w konkursie plastycznym pt. „Moja Unia Europejska”. Konkurs trwa od 07.12.2020 r. do 23.12.2020 r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest namalowanie obrazka Unii Europejskiej oczami autora (np. symbole UE, budynki, logotyp UE, Logotyp Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin) z motywem zimowym oraz wypełnienie załącznika nr 1 i oświadczenia. Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody!
    1. Miejsce – tablet
    2. Miejsce – powerbank
    3. Miejsce – słuchawki
Dodatkowo do każdej z 3 nagród Organizator doda drobne gadżety z Europe Direct.
Prace wraz z wypełnionym załącznikiem nr 1 i oświadczeniem należy wysłać pocztą lub przynieść do skrzynki pocztowej na adres:
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct Lublin, ul. 3 maja 18/5a, 20-078 Lublin
Z dopiskiem „Konkurs plastyczny Moja Unia Europejska”.

Uczestnikami konkursu może być tylko młodzież szkoły podstawowej z klas IV-VIII uczęszczająca do szkół podstawowych z terenów województwa lubelskiego.
Szczegóły dotyczące konkursu, a także dokumenty, które należy wypełnić znajdują się w załącznikach. W razie pytań osobą do kontaktu pozostaje Grzegorz Chrobak,
e-mail: europedirect-lublin@europe-direct.lublin.pl, tel. 507 112 228.

Dodatkowo uczniowie biorący udział w konkursie proszeni są o wykonanie zdjęć i wysłanie na pocztę Gmail nauczyciela plastyki!

            Regulamin konkursu             Oświadczenie             Załącznik nr 1