BOŻONARODZENIOWA CHOINKA

      Zapraszamy Uczniów i Rodziców do podzielenia się z nami świątecznym klimatem. Zachęcamy do wykonania fotografii swojego drzewka bożonarodzeniowego. Najpiękniejsze, najciekawsze zdjęcia Waszych udekorowanych choinek zostaną zaprezentowane w „Świątecznej Galerii” na stronie internetowej szkoły.
      Prace należy przesyłać do dnia 31 grudnia 2020 roku na adres gmail: ka.mozdzierz@gmail.com.

Organizatorzy:
Zespół Pedagogów