Program UNPLUGGED

      W naszej szkole realizujemy Program UNPLUGGED. Jest to szkolny program profilaktyki używania substancji psychoaktywnych oparty na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Został on opracowany, wdrożony oraz poddany ewaluacji w wieloośrodkowych badaniach zrealizowanych w siedmiu krajach Europy: Belgii, Niemczech, Hiszpanii, Grecji, Włoszech, Austrii oraz Szwecji. W programie UNPLUGGED zawarto wiele komponentów, których skuteczność została potwierdzona w badaniach. Program bazuje na modelu wszechstronnego wpływu społecznego, jest interaktywny oraz łączy strategię kształtowania umiejętności społecznych i edukacją normatywną. Odbiorcami programu są uczniowie w wieku 12-14 lat, ponieważ właśnie wtedy nastoletnia młodzież zaczyna eksperymentować z substancjami psychoaktywnymi (szczególnie z papierosami, alkoholem). Treści programu ukierunkowane są na odroczenie pierwszych prób sięgania po substancje psychoaktywne, a w przypadku młodzieży po inicjacji - na przeciwdziałanie przechodzeniu od fazy eksperymentalnego do problemowego używania tych substancji. Zajęcia w programie skoncentrowane są na trzech zagadnieniach: wiedza i postawy, umiejętności interpersonalne, umiejętności osobiste. Nowe podejście w profilaktyce wykorzystuje metodę uczenia opartą na modelu wszechstronnego wpływu społecznego. Postawy i umiejętności pomocne w odpieraniu presji skłaniającej do sięgania po substancje psychoaktywne są tutaj rozwijane i wzmacniane poprzez ćwiczenie odpowiednich zachowań. Celem tego podejścia jest wyposażenie młodzieży w umiejętności i zasoby potrzebne do radzenia sobie z wpływami społecznymi oraz dostarczenie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych i negatywnych konsekwencji zdrowotnych związanych z ich używaniem. Wpływy społeczne są zarazem wykorzystywane w programie jako czynnik chroniący, który zapobiega sięganiu po substancje psychoaktywne. Metody interaktywne zastosowane w programie skoncentrowane są na kształtowaniu kompetencji społecznych, by w ten sposób zapobiec używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież.
      Realizatorem programu jest psycholog szkolny