PODRĘCZNIKI, MATERIAŁY EDUKACYJNE
I MATERIAŁY ĆWICZENIOWE
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Szkolny zestaw podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych KLAS 1 - 8 na rok szkolny 2020/2021
    Pobierz (.pdf)

    Pobierz (.docx)

Książki i ćwiczenia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021


Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2020/2021 zakupione zostają z rządowej dotacji celowej.
Rodzice nie kupują i nie ponoszą kosztów zakupienia książek i ćwiczeń dla uczniów z klas 1- 8 szkoły podstawowej.


Wyjątek stanowią:
a) książki i ćwiczenia do religii dla uczniów z klas 1 - 8 szkoły podstawowej, które rodzice sami zakupują zgodnie z pozycjami w szkolnym zestawie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2020/2021;

b) książki i ćwiczenia dla dzieci z oddziałów przedszkolnych (również z książkami do religii), które rodzice sami zakupują.