Biała Podlaska, dn. 11 marca 2020 roku

Szanowni Rodzice,

    Na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej wynikającej z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce ogranicza się funkcjonowanie Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej.

    W dniach 12 i 13 marca 2020r. (czwartek, piątek) nie odbywają się w szkole zajęcia dydaktyczno – wychowawcze. W tych dniach do szkoły mogą przyjść uczniowie, których rodzice nie zdążą zabezpieczyć im opieki domowej pod warunkiem, że uczniowie ci nie wykazują oznak grypy (wysoka temperatura, kaszel, katar, bóle mięśni).

    Od 16 do 25 marca 2020 r. wszystkie zajęcia w szkole zostają zawieszone.

    Z uwagi na sytuację proszę Państwa, aby dzieci w okresie zawieszenia zajęć w szkole/ przedszkolu pozostawały w domu unikając kontaktów z innymi osobami (szczególnie starszymi) oraz bezwzględnie stosowały się do podstawowych zasad higieny. Będziemy na bieżąco przekazywać Państwu informacje na temat kolejnych działań podejmowanych w zakresie prowadzonej profilaktyki zachorowań na grypę. Prosimy o systematyczne śledzenie informacji w dzienniku elektronicznym oraz na stronie internetowej szkoły/przedszkola. W najbliższym czasie poprzez dziennik elektroniczny nauczyciele i wychowawcy będą kontaktować się z uczniami i Państwem przekazując treści programowe do powtórzenia.

    Informujemy Rodziców, którzy mają dziecko w wieku do lat 8, że na mocy art.4 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) przysługuje Państwu dodatkowy zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje oraz wzór Oświadczenia można znaleźć na stronie internetowej ZUS.


Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach od 730 do 1530
Rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej,
Przedszkolu Samorządowym nr 7 i klas 1 pozostaje bez zmian.
Wszystkie niezbędne w sprawie rekrutacji informacje będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej szkoły - http://www.szp5.pl,
przedszkola - http://p7bp.pl
oraz na FB
https://www.facebook.com/piatka.kochanowski.1

W przypadku pytań prosimy o kontakt:
drogą mailową przez e-dziennik lub telefonicznie - 83 343 37 67


Violetta Chmielewska
Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej


W załączeniu:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/410

WYCIĄG z materiału zamieszczonego na stronie internetowej MEN

art.4 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374)