UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA UCZNIÓW KLAS 1
DO GRONA ŚWIETLICZAKÓW

      W dniach 8 i 9 października 2019 roku w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość „Pasowanie na Świetliczaka”. Aby dostać się do grona Świetliczaków uczniowie z klas „I”-szych musieli udowodnić, że nie tylko znają regulamin świetlicy, ale są sprawni, mądrzy i odważni. Podczas tej uroczystości dzieci brały udział w zabawach ruchowych, zgadywankach, sprawdzianie zdolności językowych, teście sprawności, próbie smaku oraz próbie uśmiechu. Wszystkie dzieci z powodzeniem wykonały zadania i zostały przyjęte do grona świetliczaków. Na zakończenie uczniowie złożyli w obecności pani dyrektor szkoły Ewy Majewskiej uroczyste ślubowanie.
      Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom. Uroczystość została przygotowana przez p. Elżbietę Bondaruk, p. Iwonę Arciszewską, Martę Dakus.