ŚWIĄTECZNE DEKORACJE
W ŚWIETLICY SZKOLNEJ, SALACH ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH
I EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Świetlica szkolna

Sala lekcyjna 201

Sala lekcyjna 3

Sala lekcyjna 9

Sala lekcyjna 6

Sala lekcyjna 4

Sala lekcyjna 302

Sala lekcyjna 303

Sala lekcyjna 304

Sala lekcyjna 10

Sala lekcyjna 5