SZKOLNE OBCHODY XIX DNIA PAPIESKIEGO

      Dnia 17 października w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Białej Podlaskiej odbyły się szkolne obchody XIX Dnia Papieskiego. Na tę okoliczność członkowie Szkolnego Koła Caritas przygotowali plakaty, które przedstawiały wydarzenia związane z Pierwszą Pielgrzymką św. Jana Pawła II do Polski w 1979 roku. Plakaty wykonane przez uczniów zawierały informacje o kolejnych miejscach, które odwiedził Papież Polak przed czterdziestu laty. Uczniowie z różnych klas przynieśli ze swoich domów również rzeczy związane św. Janem Pawłem II: zdjęcia, pocztówki, karty wstępu na papieskie Msze Św., itp. Z tych pamiątek została przygotowana wystawa.
      Szkolna uroczystość rozpoczęła się od wspólnego śpiewu „Barki” ulubionej oazowej piosenki św. Jana Pawła II. Następnie nastąpiło powitanie przybyłych gości. Na szkolne obchody Dnia Papieskiego została zaproszona Pani Krystyna Lubańska, która bardzo dobrze pamięta moment wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Pani Krystyna czynnie uczestniczyła także w Pierwszej Pielgrzymce Papieża do Ojczyzny: była wolontariuszką i pomagała organizować papieski pobyt w Krakowie. Pani Krystyna podzieliła się z uczniami swoimi wspomnieniami i wrażeniami z tamtego czasu. Chętnie odpowiadała też na pytania uczniów zgromadzonych na sali gimnastycznej.
      Po tej żywej lekcji historii nastąpiła główna część obchodów papieskiego święta w szkole. Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie uroczystości: P. Danuta Kuzko, P. Anna Szostakiewicz oraz Ks. Grzegorz Bielak przygotowali na tę okazję grę terenową, w której wzięli udział przedstawiciele klas V – VIII. Uczniowie, szukając rozmieszczonych w szkole i na zewnątrz kodów QR, odczytywali za pomocą aplikacji na smartfonie pytania związane z Pierwszą Pielgrzymką Jana Pawła II do Polski. Odpowiedzi na wszystkie 17 pytań posłużyły do rozwiązania hasła krzyżówki: „Gaude Mater Polonia”. Słowa tego średniowiecznego hymnu były zawołaniem Pierwszej Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski w 1979 r.
      Zwycięskim drużynom zostały wręczone pamiątkowe nagrody. Na koniec słowa podsumowania i refleksji wygłosiła Pani Dyrektor Violetta Chmielewska. Szkolne obchody Dnia Papieskiego zakończyliśmy uroczystym śpiewem „Gaude Mater Polonia”.