APEL PODSUMOWUJĄCY
WYNIKI KLASYFIKACJI PÓŁROCZNEJ
ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

      Dnia 14 lutego 2020 r. odbył się apel podsumowujący wyniki klasyfikacji półrocznej roku szkolnego 2019/2020. Pedagog szkolny p. Magdalena Miczko w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła uczniów klas IV – VIII wyróżniających się w nauce oraz uczniów ze 100% frekwencją. Natomiast Pani Dyrektor Violetta Chmielewska wręczyła uczniom POCHWAŁĘ DYREKTORA SZKOŁY za rzetelne wypełnianie obowiązków szkolnych oraz wzorową postawę.

      Nagrodzonym uczniom gratulujemy i wszystkim życzymy dalszych sukcesów edukacyjnych.