,

85 ROCZNICA ŚMIERCI MARSZAŁKA


      „Dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek”. Słowa wypowiedziane w dniu pogrzebu Józefa Piłsudskiego (ur. 1867 – zm. 1935) przez Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego znakomicie oddawały rolę Marszałka w dziejach Polski. Dziś w dniu jego 85 rocznicy śmierci Grupa opiekunów Miejsc Pamięci na czele z pomysłodawcą Panem Tadeuszem Mikinnikiem, fundatorem pomnika Stanisławem Romaniukiem oraz przedstawicielami urzędów państwowych i jednostek mundurowych, odwiedziła pomnik Marszałka przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5. Jeszcze niedawno Publiczne Gimnazjum nr 4 im. Marszałka J. Piłsudskiego.

      Dziękując za Patrona nadal Przygotowujemy uczniów do samodzielności i odpowiedzialności za swoje działania, aby w przyszłości odnaleźli miejsce w rodzinie, ojczyźnie i świecie-zgodnie ze słowami Patrona Szkoły:

„Jako rycerze walczący musimy mieć nie tylko siłę ramienia, ale moc głowy i serca.”