Udział pocztu sztandarowego w miejskich uroczystościach
związanych z rocznicą napaści ZSRR na Polskę

17 września 2019 r.