Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach miejskich
upamiętniających 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej

1 września 2019 roku