ZMIANY W ŻYWIENIU


Informacja do rodziców klas "O"
Drodzy rodzice…

Informuję, że ze względu na remont kuchni, od dnia 5 listopada br. (poniedziałek) żywienie w naszej szkole będzie miało formę cateringową. Posiłki dla dzieci z oddziałów przedszkolnych będą przygotowywane przez pracowników kuchni w Przedszkolu Samorządowym nr 7 będącym w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i podawane w salach grup przedszkolnych.
Przewidywany czas remontu - do 15.12.2018r.


Informacja do uczniów i rodziców klas I-VIII SP5 oraz III PG
Drodzy rodzice i uczniowie...

Informuję, iż od 5 listopada br. ze względu na remont kuchni, realizacja obiadów odbywać się będzie w formie cateringowej. Posiłki przygotowywane przez ZSO nr 2 (ul. Leszczynowa) przywożone będą w termosach, porcjowane i wydawane w naczyniach jednorazowych w stołówce szkolnej. Koszt całego obiadu (zupa + drugie danie + napój) wynosić będzie 4,40 zł (zmiana niezależna od nas).
Ze względu na konieczność wcześniejszego przygotowania informacji o ilości posiłków na miesiąc listopad zwracam się z prośbą o wykupienie obiadów na w/w miesiąc od dnia 23 do 26 października br. w pokoju nr 1 SP5. Po tym terminie nie będzie możliwości wykupienia obiadów. Prawdopodobnie nie będzie również zwrotów za listopad i grudzień. Zwrot –odpisy za obiady za październik będą wypłacone po zakończeniu remontu.
Ze względu na brak możliwości przeprowadzenia remontu kuchni w innym terminie z góry dziękuję za wyrozumiałość.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor szkoły Violetta Chmielewska