PASOWANIE NA ŚWIETLICZAKA

Dnia 8 października 2018 roku w świetlicy szkolnej odbyła się uroczystość Pasowania na Świetliczaka. Do grona świetliczaków włączono 54 uczniów klas 1. W trakcie uroczystości dzieci wykazały się sprawnością językową, ruchową oraz znajomością regulaminu świetlicy. Pasowanie odbyło się w II turach, a Aktu Pasowania dokonała Pani Dyrektor Ewa Majewska. Uroczystość przebiegała w miłej, radosnej atmosferze, którą zakończono wręczeniem dyplomów.