POTRAFIĘ...

Nasi uczniowie mają możliwość kształcenia w szkole umiejętności manualnych niezbędnych przy nauce pisania. Temu celowi służą wdrażane w szkole projekty kształtujące umiejętności grafomotoryczne naszych uczniów i wspomagające technikę kształtnego pisania:

    „PLASTUŚ W PRZEDSZKOLU” projekt skierowany do dzieci ze szkolnych oddziałów przedszkolnych,
    „PLASTUŚ W SZKOLNEJ ŁAWCE” wdrażany we wszystkich klasach edukacji wczesnoszkolnej,
    „GALERYJKA„ obejmująca działalność plastyczną uczniów w świetlicy szkolnej.

Prezentujemy wytwory prac plastycznych uczniów wykonanych w ramach projektu