SZKOŁA OTWARTA DLA RODZICÓW


      W dniu 7 marca 2019 roku w ramach Dni Otwartych Szkoły naszą placówkę licznie odwiedzili Rodzice zainteresowani edukacją swoich dzieci w klasach pierwszych i oddziałach przedszkolnych w roku szkolnym 2019/2020.

Rodzice wraz z Dziećmi mieli możliwość zwiedzenia szkoły i obejrzenia:
    • sal przedmiotowych edukacji wczesnoszkolnej,
    • sal oddziałów przedszkolnych,
    • pracowni informatycznych,
    • sal do gier i zabaw ruchowych i zajęć wychowania fizycznego,
    • gabinetów specjalistycznych: terapii logopedycznej, terapii pedagogicznej,
       terapii EEG – BIOFEEDBACK, rehabilitacji i terapii SI (Integracji Sensorycznej),
    • pomieszczeń świetlicy szkolnej,
    • biblioteki z czytelnią.

      Wizyta Rodziców była okazją do spotkań i rozmów z Panią Dyrektor, nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, nauczycielami wspomagającymi pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych w klasach integracyjnych oraz specjalistami: logopedą i rehabilitantem.

      Rodzice mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły, programem, zajęciami dodatkowymi wspierającymi rozwój dziecka oraz poczuć przyjazny klimat PIĄTKI.