W roku szkolnym 2018-2019 uczniowie klasy 5F
brali udział w dwóch ogólnopolskich akcjach

      W 100 POZDROWIEŃ NA 100-LECIE NIEPODLEGŁOŚCI to akcja w której brali udział uczniowie z wielu szkół w Polsce. Głównym celem akcji jest upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, promocja regionu, z którego pochodzi szkoła oraz edukacja uczniów. Projekt łączy ze sobą, w niecodzienny sposób, ponad 100 szkół z całej Polski. Uczniowie mieli za zadanie wysłać pozdrowienia do kolegów ze stu szkół (z podanej przez organizatorów listy ). Pozdrowienia zawierały krótką notkę informującą o nadawcy (szkole i mieście), a widokówki przedstawiały naszą miejscowość. Otrzymane kartki z pozdrowieniami uczniowie systematycznie zamieszczali na dużej mapie Polski (na gazetce w sali nr 20), wcześniej sprawdzając położenie geograficzne miejscowości nadawcy.

    Wychowawca klasy 5f
    Edyta Kruglej

      BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.