PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA
- KLASA 0C -

      3 grudnia 2018 r. w ramach realizacji projektu PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA dzieci z Oddziału Przedszkolnego 0„C” pod opieką wychowawcy Pani Beaty Najdychor udały się z wizytą do Muzeum Południowego Podlasia na zajęcia pod hasłem „Skrzynia skarbów”. W/w zajęcia miały na celu wzbogacenie wiedzy na temat naszej Małej Ojczyzny. Ponadto przedszkolaki dowiedziały się jakie działy znajdują się w naszym miejskim muzeum, jak również miały okazję obejrzeć i poznać przeznaczenie wielu cennych „sędziwych skarbów” znajdujących się w wielkim- starym kufrze. Znalazły się tam m.in. buty naszych przodków wykonane z kory, stare drewniane łyżwy, młynek do kawy, czy monety rzymskie oraz arabskie liczące około kilkuset lat.
      To była niewątpliwie bardzo pouczająca lekcja historii.